مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد

مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد
مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد
مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد

در روزها و ماههای گذشته فشارها و دستگیری های بهاییان تشدید شده است

افرادی که تنها دلیل بازداشت ایشان اعتقاد به حضرت پروردگار است و رسول الهی که از جانب حضرتش مبعوث شده است

متاسفانه مسئولین تحت توجیهات غیر انسانی افرادی صاحب نفوذ و دین ستیز که برنامه ایشان نابودی اسلام از ریشه و بنیاد است به جوامع انسانی در ایران حمله می کنند

وکلا بازداشت می شوند به دلیل اینکه چرا از افرادی که دیدگاه متفاوت از حکومت و نظام دارند دفاع می کنند

اساتید دانشگاه بازداشت می شوند که چرا فرهنگ آزادگی و تحقیق و حقیقت طلبی را گسترش می دهند

دانشجویان را به زندان می اندازند که چرا نتیجه تحقیق و تحری حقیقت ایشان با دیدگاه حاکم متفاوت است ؟

فرقی ندارد بهایی باشد یا شیعه یا یهودی یا مسیحی یا اهل سنت فقط همگی باید در همه جا از بیان عواطف و احساسات و عقاید خود ؛ خودداری کنند در غیر اینصورت به دلیل اتهام ساختگی و جعلی تبلیغ علیه نظام و اتهامات واهی دیگر باید سالها پشت میله زندان باشند

حالا در یزد افراد بسیاری را بازداشت می کنند که در حقیقت نه تنها بی گناه هستند که افرادی مفید برای جامعه هستند و بعد از بازداشت بدون دلیل و سند و مدرک و شواهد و قدائن قانونی بجای آزادی کامل و تبرئه به قید وثیقه موقتا آزاد می شوند

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.