منوچهر خلوصی به جمع مسجونین بهایی پیوست

منوچهر خلوصی

منوچهر خلوصی به جمع مسجونین بهایی پیوست
به گزارش رسیده به کمپین بهایی پنج شنبه صبح یک ماه زودتر از موعد احضاریه جناب خلوصی ایشان بازداشت و روانه زندان شدند
در حالی که نیکا و نوا خلوصی دختران جناب خلوصی هر یک بترتیب شش سال و نیم و چهار سال محکومیت دارند و در زندان هستند پدر نیز به اتهامات واهی و دروغین تکراری به سجن و بند عاشقان پیوست
تبلیغ علیه نظام یا عضویت در گروههای مخالف نظام و اتهامات دروغین دیگر که به بهاییان نسبت می دهند و حتی یک حرف و یک کلمه در چهل سال گذشته یافت نشده است و مردم شریف ایران درد جامعه بهایی را به عینه از نزدیک درک و احساس می کنند همسایگان ایشان که سالیانی طولانی در کنارشان با صداقت و انسانیت زندگی کرده اند هم اکنون در بند تعدادی دین ستیز و دین هراس غیر مسلمان شده اند و برای اسلام ستیزی بهاییان را قربانی می کنند تا تعداد بیشتری از مردم هر روز از اسلام دور شوند چرا که اسلام دین تفکر و اندیشه و محبت است و ایشان آنچه نمی خواهند تفکر و اندیشه و محبت است

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.