ممانعت از دفن یک شهروند بهایی در قبرستان بهاییان سنندج( گلستان جاوید )

سسندج-765x510

ممانعت از دفن یک شهروند بهایی در قبرستان بهاییان سنندج( گلستان جاوید )

بنا به گزارش رسیده از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی روز یکشنبه 21 تیرماه هنگام دفن یک شهروند بهایی به نام خانم باجی محمدی فر، در گلستان جاوید سنندج بیش از 50 مامور نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی مانع از دفن متوفی در گلستان جاوید سنندج شدند.همچنین استانداری این شهر این اتفاق را فرا استانی اعلام می کند و از هرگونه پاسخگویی ممانعت به عمل آورده است.

پیشتردر ماههای گذشته نیز جامعه بهایی ایران شاهد ممانعت دفن پیکر عزیزان خود در گلستان های جاوید شهرهای خود بوده اند.
لازم به یاداوری است که گلستان جاوید شهر سنندج پس از انقلاب اسلامی 3 بار به صورت کامل تخریب شده است و آخرین مورد آن در تاریخ 21/09/1392 بوده است.

Related posts