محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد به قید وثیقه آزاد شد

محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد به قید وثیقه آزاد شد
محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد به قید وثیقه آزاد شد
محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد به قید وثیقه آزاد شد

به گزارش کمپین بهایی محمد تدریسی شهروند بهایی که در تاریخ پنجم بهمن ماه به دلیل اعتقادات دینی بازداشت شده بود بصورت موقت به قید وثیقه آزاد شده است

شهروندان بهایی به علت اعتقاد به جمیع ادیان الهی  و احترام به پیامبران و رسولان حضرت پروردگار معتقد هستند که خداوند بنا به اراده خویش عمل می کند و بشر ضعیف کوچکتر از آنست که بتواند قدرت و عظمت الهی را محدود نماید .

بهاییان اعتقاد دارند که جمیع ادیان الهی هر یک برای زمانی خاص برای بشریت مبعوث می شوند و بنا به رشد  و تعالی جامعه و نیاز به تعالیم و احکام جدید و نحوه ارتباط به حضرت حق خداوند کتاب جدید و پیامبری جدید فرستاده و خواهد فرستاد .

حال برخی از علما و مسئولین که توان استدلال و منطق و مباحثه  و مناظره در خود مشاهده نمی کنند سعی می کنند که با اعمال فشار جامعه مسلمین را از حقیقت الهی دور نگاه دارند و برای همین موضوع به فشارهای بسیار شدید بر جامعه بهایی وارد نموده تا مردم بدانند که اگر بخواهند پیرو حقیقت الهیه باشند باید هزینه ای گذاف و بهایی بسیار بپردازند

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.