محاکمه سه شهروند بهایی در استان گلستان

3232

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از هرانا جلسه محاکمه گروهی سه شهروند بهایی در استان گلستان برگزار شد.

در پی محاکمه شهروندان بهایی بازداشت شده در مهر ماه سال ۹۱ در استان گلستان، جلسه دادگاه سه شهروند بهایی دیگر به نام های روفیا پاکزادان، سودابه مهدی نژاد و نازی تحقیقی به ریاست قاضی قنبری و به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شد.

در این جلسه دادگاه برای اولین بار نماینده دادستان برای مدت کوتاهی حضور داشت.لازم به یادآوری است طی چند ماه گذشته بیش از ۱۵ شهروند بهایی در استان گلستان در گروه های جند نفره محاکمه شده اند.

Related posts