مجدد وثیقه ؛ برای ازادی یک بی گناه از زندانی بهایی

مجدد وثیقه ؛ برای ازادی یک بی گناه از زندانی بهایی
مجدد وثیقه ؛ برای ازادی یک بی گناه از زندانی بهایی
مجدد وثیقه ؛ برای ازادی یک بی گناه از زندانی بهایی

مجدد وثیقه ؛  برای ازادی یک بی گناه از زندانی بهایی

هاله غلامی نزدیک 40 روز در حبس بود و موقتا به قید وثیقه آزاد شده است ؛ این شهروند شریف ایرانی که انصافا باید مورد تشویق و تقویت قرار می گرفت بازداشت شد ؛ چرا که او فعال حمایت از کودکان کار و بی سرپرست است و نامسلمانانی که فعالیتی برای این کودکان آنچنان که باید و شاید انجام نمی دهند از اینکه یک زن بهایی ایرانی قدمی برمی دارد یا حسادت می کنند یا عصبانی هستند که شاید این فرد دیده و مطرح شود .

هزاران نفر در 38 سال گذشته بازداشت شده اند و به حبس های کوتاه مدت و بلند مدت محکوم شده اند و هرگز نتوانسته اند در یک دادگاه عادلانه از خود دفاع انسانی و قانونی انجام بدهند و در سازمان های جهانی ایران 38 است منکر فشار به اقلیت های دینی و قومی شده است .

زمانی که به نام دین و مذهب به سیاست و قدرت دست پیدا می کنند بجای اینکه برای سربلندی دین و مذهب خود قدم بر دارند به ترویج تعصب و افراطی گری و تشویق فشار و اذیت فرمان میدهند .

در صدها دلیل و استدلال برای نیاز جامعه بشری به استمرار ادیان الهی شاید بهترین دلیل این رفتار علما در جهان اسلام است

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.