متین شاکراردکانی, شهروند بهایی محروم از تحصیل شد

matin sheker ardekani

متین شاکراردکانی, شهروند بهایی محروم از تحصیل شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی متین شاکراردکانی,شهروند بهایی پس از ورود به سامانه سازمان سنجش همانند دیگر شهروندان بهایی با نقض پرونده مواجه شد و محروم از تحصیل شد.

به گفته منابع نزدیک به این شهروند بهایی متین شاکراردکانی برای دومین سال متوالی است که نقض پرونده مواجه شده است و از تحصیل در دانشگاه محروم شده است.

حکومت ایران آیین بهایی و حقوق پیروان آن را به‌‌عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسد. بهاییان در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت داشتن تعدادی از مشاغل روبه‌رو هستند. این در حالی است که در بخش‌هایی از بند اول ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است که «دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.» همچنین در بند نخست کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی نیز هرگونه محرومیت و محدودیتی بر اساس مواردی مانند زبان، مذهبی، عقاید سیاسی یا سایر عقاید نفی شده است.

 

Related posts