قابل توجه خانواده قضات و سربازان گمنام و سپاه پاسداران و ….

 

12642670_928256557287636_6783629763367900812_n

قابل توجه خانواده قضات و سربازان گمنام و سپاه پاسداران و ….

به نام خداوند کریم و با استعانت از ساحت رسول اکرم (ص)

اینجانب بهایی  می باشم و از شما که پدرتان یا برادرتان یا فرزندتان یا همسرتان یا هر یک از اعضای خانواده شما اعم از مرد یا زن که عضو سازمان یا اداره یا قوه ای هستند که با دستگیری و شکنجه و مصادره و اذیت و آزار و اخراج و فشارهای روحی و روانی و جسمانی بهاییان و سایر مردم شریف ایران مواجه هستند و دخیل هستند و مسئول هستند تقاضا دارم دقایقی به این دل نوشته توجه فرمایید

نمی دانم تا چه اندازه احساسات روحانی و دینی و انسانی درون شما زنده است و تا چه اندازه برایتان مهم است که آیا محرومیت از رضایت الهی و رضایت خلق خدا از عملکرد این عضو خانواده شما تا چه میزان برایتان ارزش دارد و تمایل دارید در آینده این عضو محترم چگونه به زندگی خود ادامه دهد ؟ با شرف و رضای الهی یا بدون آن ؟

نمی دانم آیا تا چه اندازه با آئین بهایی آشنا هستید و آیا تمام دانسته های شما منحصر به رسانه های بهایی ستیز و افراد دین ستیز است یا خودتان هم به کنکاش تا به حال پرداخته اید ؟

قصد ندارم در این جا به معرفی کامل آئین بهایی بپردازم اما لازم میدانم اندکی توضیح دهم که بهاییان به خداوند لاشریک له اعتقاد دارند و پیامبران الهی از موسی و عیسی و زردتشت و محمد و باب و بهاالله را به عنوان رسولان الهی و واسطه فیض الهی و مظهر ظهور پروردگار می شناسند و به کتب مقدسه مانند تورات و انجیل و اوستا و قرآن و بیان و اقدس به عنوان راهنمای جامعه بشری که شامل احکام و تعالیم الهی است و انجام آن فرض و واجب است می نگرند و اصول ادیان الهی را یکی می دانند و در فروع بنا به اراده الهی تفاوت هایی وجود دارد

حال ما بهاییان را و بسیاری از مردم شریف ایران زمین را به اتهام نوعی نگرش متفاوت به ادیان مجرم و قابل مجازات دانسته اند و بهایی بودن یا اندیشه ای سوای اندیشه حاکم داشتن را مستحق حبس می دانند اما چرا وقتی یک فرد بهایی دستگیر می شود به او اتهامات سیاسی وارد می کنند ؟

شاید قصد دارند که بگویند ما جاسوس یا وابسته به دولت های متخاصم هستیم ؟ اما آیا تمام چند صدهزار نفر تک تک به دلیل بهایی بودن وابسته هستند و هر لحظه که بنویسند بهایی نیستند دیگر وابستگی سیاسی ندارند ؟ این کمی به نظرتان عجیب نیست ؟ چون اگر من جاسوس باشم چه بنویسم بهایی یا بنویسم مسلمان جاسوس هستم ؛ آیا غیر از این است ؟

آن عضو محترم که در خانه شما وارد شده تا دقایقی پیش در سلول انفرادی به بازجویی و آزار یک انسان شریف مشغول بوده یا در حال نوشتن احکامی برای حبس های سنگین مشغول بوده است  ؛ آیا نتیجه این اعمال شامل رضای الهی هست ؟ یعنی پروردگاری که شما اعتقاد دارید دوست دارد که محل کسب و رزق و روزی بندگانش مسدود شود ؟ و آیا اموالی که از خانه من غارت کرده را سر سفره شما آورده است ؟ و شما نوش جان کرده اید ؟ و فرزندان شما از گوشت و پوست و خونی هستند که با اموال مصادره ای و حرام رشد یافته اند ؟

35 سال است؛  که  نه 172 سال است برخی از علمای بظاهر متدین و به واقع دین ستیز شما را از بررسی آیین بهایی دور نگاه داشته تا مبادا خودشان زیر سئوال بروند حال از شما تقاضا دارم به کتب مقدسه مراجعه کنید و کتب مخصوص جامعه بهایی را بدون غرض و تعصب مطالعه کنید و بعد تصمیم بگیرید که رفتار این عضو خانواده شما باعث افتخار شماست یا باعث سرافکندگی شما خواهد بود ؟

وقتی مادری یا پدری یا فرزندی از این جهان می رود همه بستگان و اعضای خانواده آنقدر تحت غم و اندوه از دست رفتن یک عزیز هستند که تحمل آزاری مانند عدم اجازه کفن و دفن و عدم  برگزاری مراسم برای آن متصاعد را ندارند اما این عضو شریف در خانه شما نمی دانم به کدام دلیل انسانی یا الهی یا قانونی برای آزار یک مرده و خانواده او دست به کار می شود شاید دیروز به قبرستان بهایی رفته باشد و دهها درخت را از بیخ کنده باشد و سنگ قبرها را خورد و خمیر کرده باشد تا کمی به خدایش نزدیک شود اما این آزار که خیلی سخت و دردناک است باید تداوم داشته باشد ؟پرا بی تفاوتید ؟ و بی تفاوتی شما نوعی تایید رفتار اوست لطفا بی تفاوت نباشید .

همیشه در ایران و در اذهان مردم شریف این سرزمین دروغ یکی از بدترین نوع کلامی بوده است که از دهان یک انسان جاری می شود اما این عضو محترم در خانه شما مانند نقل و نبات از دهان مبارک و از قلمش کلاماتی جاری است که از دروغ به تهمت و افترا و کذب تبدیل گشته است و چه راحت حتی به شما هم راست نمی گوید آیا شما فرزندان خود را اینگونه تربیت می کنید ؟  وآیا رضایت دارید فرزندان شما مانند او رفتار کنند ؟

اما می خواهم رعایت انصاف را هم داشته باشم که بسیاری از این اعضای خانواده ها هستند که با وجود بودن در چنین مراکز فشار و تهدیدی باز هم از مسیر انسانی و الهی و قانونی خارج نشده اند و با تمام توان خود سعی در کم کردن فشار به بهاییان و سایر مردم شریف بوده اند و خوشا به حال شما اگر چنین فردی در منزل شماست ؟

اما آیا این فرد در خانه شماست یا در خانه ای دیگر ساکن است و با شما نسبتی ندارد ؟

این عضو شریف مرا و برادران و خواهران و فرزندان مرا از ادامه تحصیل محروم کرد البته نه تنها بهاییان که بسیاری از مردم شریف ایران به اتهام اندیشه متفاوت از رشد علمی محروم شدند

این عضو شریف که شاید خیلی به او اعتقاد دارید که جانش را در دست گرفته و برای حفظ و صیانت کشور قدم بر میدارد اما برخی از اینان نه همگی ایشان  مانند او برای ایران و مردم ایران نه تنها احترامی قائل نیست که برای سر کیسه کردنشان از هر عملی کوتاهی نمی کند ؛ البته می گوید خیلی خانواده دوست است و فقط برای آسایش اعضای خانواده است که به میل یا اجبار دیگران را شکنجه می کند و تا حد مرگ آزار و اذیت می کند تا بتواند به امنیت شغلی برسد حتی به قیمت عدم امنیت جانی و مالی هموطنان خود .

شاید شما هم اخبار زندانیان بهایی را دنبال می کنید ؛ براستی علت این همه فشار را می توانید در دو خط برایم شرح دهید ؟

برای من و فرزندان من بنویسید که چرا باید دین شما را به اجبار و زور و درد و رنج انتخاب کنم ایا باید مانند عضو خانواده  شما شوم و دیگران را از انسانیت دور کنم تا شما عضو شریف خانوده شما راضی شود ؟  و نان مردم را قطع کنم و لبخند بزنم ؟

دادگاه من فقط یک دقیقه طول کشید و حبسی چندین ساله توسط یک قاضی که عضو خانواده شماست برایم نوشته شد و امضا شد تنها به این دلیل که اعتقاد دارم خداوند قادر است پیامبری دیگر بعد از حضرت محمد (ص) بفرست .

روزها و هفته ها در سلول انفرادی بودم  وبعد ماهها و سالها در حبس و زندان؛ تنها به این دلیل که بازجو وقاضی و سایر اعضای خانواده شما بتوانند ترفیع بگیرند و رضایت خدا که نه بلکه رضایت اربابان خود را بدست بیاورند .

آیا شما انصافا از این عملکرد عضو خانواده خود رضایت دارید ؟ اگر ندارید آیا توان مذاکره با او را دارید که شاید در مسیر انسانی و قانونی و اخلاقی و دینی قرار بگیرد ؟ یا حداقل خودتان به تحقیق می پردازید که حقیقت بهایی چیست و آیا درست می دانید که باید اینگونه  با  بهاییان و سایر مردم شریف ایران زمین رفتار شود و مورد آزار واذیت قرار گیرند و مواجه شوند ؟

دیروز عضو خانواده شما برای عقد قراردادی  مهمان خارجی داشت برای معامله و تجارت با افرادی عقد قرار داد را بست که حتی به رسالت پیامبر اعتقاد نداشته و او را رسول الهی نمی دانند  و حتی به خداوند هم اعتقادی ندارند  ولی برای رسیدن به قول خودش رشد و بالندگی کشور این معامله لازم است ؛ خوب من و سایر بهاییان و بسیاری از مردم شریف ایران زمین که تحت فشار هستیم بخدا بیشتر توان و تمایل به آبادانی ایران را داریم چرا معامله با ما حرام است ؟

وقتی دست فرزندتان را می گیرید و به نماز می برید به این فکر کنید که آیا تمام این فشار و غم و اندوه و رنج وارده بر بهاییان و سایر مردم شریف ایران بخشی از صراط مستقیم است ؟

آیا صراط مستقیم شما و عضو خانواده شما از پلی ساخته شده که با پول غصبی مصالخ آن فراهم شده است ؟

 خداوند در قرآن صدها صفت و اسم به خود نسبت داده است ؛ راستی کدام اسم و صفت خدا به داغ و درفش بر بدن مظلومان اشاره دارد ؟

محمد رسول خدا و ائمه اطهار همگی مرکز عشق و محبت و مودت و محبت  و اتحاد  بوده اند راستی آیا این  عشق و محبت و مودت و محبت و اتحاد در خانه شما یافت می شود ؟ چگونه ظهور و بروز کرده است ؟

اگر مادری هستید یا پدر ؛ آیا از فرزندتان به خاطر اعمالش راضی هستید و می توانید جوابگوی خدا برای تربیت او باشید ؟

اگر فرزند یا خواهر یا برادری هستید آیا از این رفتار چه درسی می گیرید ؟ اگر شما هم به قدرت برسید همین رفتار از شما سر می زند ؟  می کشید و می زنید و می بندید ؟

بیایید یک بار به آزار و اذیت بهاییان ((نه)) بگوییم  نه به آزار و اذیت همه مردم شریف ایران زمین

 

ایران روشن 10 /11/1394

 

Related posts