فريد رستگاردیگر شهروند بهایي محروم از تحصيل شد.

856

فريد رستگاردیگر شهروند بهایي محروم از تحصيل شد.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:فرید رستگار شهروند بهایی با وجود شرکت درسه کنکور زبان,هنرو ریاضی به دلیل اعتقادی شامل تقض پرونده شده است و از تحصیل در دانشگاه محروم شد.

حکومت ایران آیین بهایی و حقوق پیروان آن را به‌‌عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسد. بهاییان در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه و ممنوعیت داشتن تعدادی از مشاغل روبه‌رو هستند. این در حالی است که در بخش‌هایی از بند اول ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است که «دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.» همچنین در بند نخست کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی نیز هرگونه محرومیت و محدودیتی بر اساس مواردی مانند زبان، مذهبی، عقاید سیاسی یا سایر عقاید نفی شده است.

 

Related posts