فردین اغصانی شهروند بهایی آزاد شد

فردین اغصانی

فردین اغصانی شهروند بهایی آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی ,فردین اغصانی شهروند بهایی ساکن ارومیه پس از سپری کردن محکومیت خود عصرامروز آزاد شد.

این شهروند بهایی  یکی از آزادگان جنگ ایران و عراق می‌باشد که بیش از دو سال و نیم از عمر خود را در اسارت کشور عراق بوده است.

Related posts