فرحنازمیثاقیان ومهران اسلامی با اتمام مرخصی۱۰روزه به زندان بازگشتند.

Capture48

فرحنازمیثاقیان ومهران اسلامی با اتمام مرخصی۱۰روزه به زندان بازگشتند.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:در روز ۱۴ مهرماه سال جاری دو شهروند بهایی به نام های ,فرحنازمیثاقیان ومهران اسلامی با اتمام مرخصی۱۰روزه به زندان بازگشتند.

فرحنازمیثاقیان در مرداد ماه ١٣٩٠، در جریان بازداشت گسترده شهروندان بهایى به همراه بیست نفر دیگر بازداشت و به دو سال حبس محکوم شد که یک سال آن تعزیرى و یک سال نیز تعلیقى بود.مهران اسلامی دیگر شهروند بهایی نیز پیشتر  به یک سال حبس تعزیری و یک سال تعلیقی،محکوم شده‌بود.
بیست شهروند بهایى در دادگاه مجموعا به ۵٨ سال حبس محکوم شدند که ٣٨ سال آن تعزیرى است

 

Related posts