عفیف نعیمی بدون تکمیل درمان به زندان گوهردشت کرج برگشت داده شد.

 

photo_2016-01-27_00-55-141

عفیف نعیمی بدون تکمیل درمان به زندان گوهردشت کرج برگشت داده شد.

به گزارش کمپین نه به ازار و زندان هموطنان بهایی:عفیف نعمیمی از مدیران زندانی جامعه بهایی بدون تکمیل درمان به زندان گوهردشت کرج برگشت داده شد.

عفیف نعیمی  که به علت بیماری حاد قلبی در بیمارستان قلب بستری بود، روز یکشنبه ۴بهمن بدون تکمیل درمان به زندان گوهردشت کرج برگشت داده شد.

این در حالی است که برای این زندانی توسط پزشک قانونی به‌خاطر وخامت بیماری‌اش عدم تحمل حبس صادر گردیده و بعد از آن نیز سه بار در کمیسیونهای مختلفی که زیر نظر پزشکی قانونی و دادستانی جمهوری اسلامی  مورد معاینه قرار گرفته و هر بار توسط هرسه کمیسیون واجد شرایط عدم تحمل کیفر تشخیص داده شده است.

اما با این حال مقامات  قضایی دست از وی بر نمی‌دارند. و همچنان ایشان که هشت سال از ده سال حکمش را گذرانده در بند نگه‌داشته‌اند. در راستای اذیت و آزار زندانیان بهایی، دو روز قبل از این نیز یکی دیگر از زندانیان بهایی بیمار به نام دکتر مقدم که در بیمارستان بیرون بستری بود، بدون مداوای کامل به زندان برگشت داده شد.

 

Related posts