عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن شیراز آزاد شد.

عدنان رحمت پناه

عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن شیراز آزاد شد.

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن شیراز پس از گذارندن حکم یک ساله از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

آقاي عدنان رحمت پناه كه به يكسال زندان محكوم گرديد ويكهفته مانده به اتمام دوره محكوميت اجباري مجددا” به يكسال ونيم ديگر محكوم گرديد كه ايشان بحكم ناعادلاته اعتراض نمود و وكيل مدافع پس از پيگيري چند روز پيش از اجراي احكام حكم آقاي عدنان رحمت پناه پس از بررسي محدد از يكسال و نيم حكم تعزيري به دو سال حكم تعليقي تغيير يافت وايشان آزاد شدند
پیشتر با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی به دلیل وخامت جسمی ایشان مدتی آزاد شد اما مجدد جهت گذارندن ادامه حکم زندان به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

 

 

 

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.