عدم درمان فؤاد مقدم ؛ و حالت اورژانس و هشدار.

فواد مقدم

عدم درمان فؤاد مقدم ؛ و حالت اورژانس و هشدار.

بنا به گزارش رسیده به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی دکترفؤاد مقدم؛ شهروند بهایی زندانی بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) وضعيت وی اورژانسی گزارش شده است.

نبود تهویه؛ گرمای هوا؛ و بسته بودن تمام روزنه های تنفسی در این سالن باعث مشکلات پزشکی زیادی شده است زندان در یک اقدام غیر کارشناسی با ورق های آهنی تمام پنجره ها و دریچه ها را پوشانده و این در حالی است که مدت هواخوري کمتر از 3 است در طول شبانه روز بود و ساعت آن نیز در اوج گرما یعنی ظهر می باشد.

دکتر فؤاد مقدم در روز یک خرداد ماه سال ۹۰ و همزمان با یورش گسترده به مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهائیان در اصفهان بازداشت و پس از ۳۵ روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

دادگاه اولیه وی در تاریخ ۱۰ تیر سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و این شهروند بهائی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

Related posts