عدم ثبت نام یک شهروند بهایی در دانشگاه به دلیل اعتقادی

Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered

عدم ثبت نام یک شهروند بهایی در دانشگاه به دلیل اعتقادی

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: هوزان قلی زاده یک شهروند بهایی ساکن  ساری پس از قبولی در رشته کشاورزی در دانشگاه علوم کشاورزی ساری توسط مقامات این دانشگاه به دلیل اعتقادی باممانعت از ثبت نام مواجه شد.

این شهروند بهایی در توضیح ممانعت از تحصیل خود می گوید: با هزاران امید و آرزو 12 سال تحصیلی را با موفقیت پایان رساندم در کنکور سال ۹۴ شرکت نمودم،و در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسری روزانه ساری قبول شدم.

با اشتیاق و ذوق غیر قابل وصف در ۹۴/۶/۲۳ همراه مادرم با مدارک کامل برای ثبت نام به دانشگاه مربوطه رفتم.با گرفتن نوبت و به صف نشستن،شماره من خوانده شد. مرا به طبقه بالا بدون همراه به اتاق حراست راهنمایی کردند.فرمی را به من برای تکمیل پرونده تحویل دادند،مثل همیشه ستون مذهب داشت و من با صدق و راستی تمام که از قبل سرلوحه زندگی من شده بود نام بهایی را جلوی ستون مذهب نوشتم.

با تحویل دادن فرم به مدیر حراست و نگاه کردن به آن شک و تردیدی در وی مشاهده کردم،مرا به اتاق دیگری راهنمایی کرد و با لحنی سردبه من گفت شما صلاحیت تحصیل را ندارید. صلاحیت تحصیل؟ چه جمله ی توهین آمیزی… من در جواب گفتم به چه منظور صلاحیت تحصیل را ندارم آیا مشکل اخلاقی و انضباطی دارم که از آن بی خبرم؟در جوابم گفت خودت بهتر میدانی تو بهایی هستی و نمی توانی به تحصیل ادامه دهی.من گفتم مگر من یک شهروند ایرانی نیستم؟ آیا از حقوق شهروندی نباید برخوردار باشم؟برای چه به خاطر اختلاف عقیده ام باید از تحصیل محروم باشم؟ تحصیل حق من است.بعد از نیم ساعت که مرا در یک اتاق دیگر نشاندند،اعلان کردند: پرونده شما از طریق سازمان سنجش نقص شده و دیگر حق رجوع کردن به دانشگاه را نداری. از همین راه به خانه ات برگرد!
من به عنوان یک انسان که دارای هر عقیده و مسلک که باشم دوست داشتم و دارم با ادامه تحصیل به کشور و میهن عزیزم ایران خدمت نمایم.آیا خدمت کردن به هموطنان عزیز جرم بزرگی است؟ میدانم که داستان من تکرار داستان صدها تن دیگر از دوستانم در سراسر ایران است اما آیا حکومت ایران گمان میکند با این کار انگیزه و شوق مرا به دانش از بین می برد؟
هر چه تبر زدی مرا زخم نشد، جوانه شد…

Related posts