عاشقان جمال جانان در کشور مقدس ایران

عاشقان جمال جانان در کشور مقدس ایران
دلنوشته یکی از بهاییان ایران زمین 

عاشقان جمال جانان در کشور مقدس ایران

به نام آنکه بیم از اوست و امید از او

شما عاشقان و شیداییان حضرت یزدان موفق به سلوک در منهج حضرت حق شده اید ؛ شما بارها اعتراف و اقرار به حقانیت حضرت رسول اکرم نمودید و خود مظهر استقامت داستان هایی شدید که در قرآن کریم آمده ؛ شما همچون یوسف سالها در حبس بوده اید چون بر نفس خود غلبه کرده اید و دشمنان قصد داشته و دارند که شما را از صراط مستقیم مندرج در آثار الهی دور سازد .

مرحبا بر شما که همچون ابراهیم خلیل در آتش تعصب و تقلید زنده و حیات بخش هستید و شمایید چون انبیای بنی اسرائیل که مانند پیروان حضرت موسی عصا در دست گرفته اید و دریای خرافات را شکافته اید و یاران فرعون را در دریایی از غرور غرق و رها شده مشاهده نمودید .

ای یاران مسیح و ای حواریون حضرت روح شمایید مبلغان خستگی ناپذیری که در سراسر ایران روح الهی و دم مسیحایی را منتشر نموده اید .

شما یاران حضرت هود هستید که استقامت شما روی مه روی حضرت رسول الله را در ملکوت اعلی منور ساخته اید .

ای منادیان و منقطعان از عالم و دنیا ؛ شما که از امتحانات الهی سربلند بیرون آمده اید و پشت به جهان هستی کرده اید و روی به عالم اعلی نموده و فقط به دنبال رضای الهی بوده و هستید .

ای یاران ائمه اطهار شما همچون خاندان حسین مظلوم در دشت کربلایید که برای زنده نگاه داشتن امر الهی حاضر شده اید شمشیر و آتش را بر زندگی خود شاهد باشید ولی به مظلوم عالم پشت نکنید و اهل کوفه نباشید .

شما هدهد حضرت سلیمانید که بر سبای جان وارد شده اید و جان هم وطنان خود را حی و زنده نموده اید و پیام حضرت سلیمان را بر سبای دل ایرانیان رسانده اید .

ای یاران حضرت حق شما را به بند کشیده اند و شما بر دشمنان خویش نه تنها لعن و نفرین نخواسته اید بلکه برای آنان ؛ راهی از نفس دون به از حضرت حق طالبید ؛ شما را اذیت و زندان کرده اند و شما برای دشمنان دون خود سربلندی می جویید ؛ شما مظهر عشق و دلدادگی حضرت محبوب هستید .

آنانکه باید از بزرگان علوم الهی باشند ولی حقیرانه حضرت حق را محصور در افکار کوچک خود دانسته اند و حضرت حق را دست بسته می دانند ولی شما در عین آنکه دیده نمی شوید ولی آنچنان بزرگ و عظیم در عالم درخشیده اید که نور شما راه حق را بر عالیمان واضح و عیان ساخته است .

در داستان های قرآن از فرزندان حضرت آدم آمده ؛از او که حسادت باعث شد که برادر خود را در کین و حسرت به شهادت رساند ولی آدمیت فراموش نشد و حال شما خود را قربان حضرت حق نموده اید و آنانکه این قربانی را نمی خواهند شاهد باشند شما را در حسادت و حسرت ابدی به شهادت رسانده و بدن شریف شما را به آتش کین و نفرت و تعصب می سوزانند ولی این شمایید که در رجعت الهی رجوع نموده و رضای الهی را ثابت نموده اید .

حضرت نوح از دست قوم خود نوحه نمود و کشتی شریعت او باعث شد که یارانش به سلامت از طوفان نفس و هوی به ساحل نجات برسند و شمایید که حال از کشتی شریعت الهی به ساحل آمده اید و مردم شریف ایران شاهد جلوس شما بر زمین پاک ایران زمین هستند و شاهد دعوت ایشان به دخول در کشتی امر حضرت حق .

اما درد و رنج شما اندک نبوده و نیست و برادران یوسف که عظمت او را تحمل نمی توانند به چاهی انداخته اند غافل از آنکه اراده الهی در اندرون چاه یوسف را ندا داده است که هرگز تنها نبوده و نخواهد بود حال شما ای احبای یوسف  ؛شما نیز تنها نیستید و شما از این چاه به سربلندی بیرون آمده و بر مصر وجود خود تسلط یافته اید و نمونه ای از آنچه حضرت حق می خواهد را به نمایش درآورده اید

ایران به لرزه در آمد و قیامت برپا شد و در صور دمیده شد و مردگان از گور درآمده اند و ثابت نموده اند بار دیگر تولد یافته و از مرگ رها شده و زندگی جاوید را به مردم جهان به ارمغان هدیه دادید .

هزاران چشم و صد هزار قدم و بی شمار اندیشه در پی شما هستند و شما در پی حضرت یار

می خواهند شما نباشید و شما می خواهید که همگان موفق  به رضای الهی گردند

می خواهند با فشار شما را ذلیل کنند و شما با عظمتی عظیم برپا ایستاده اید اما عجیب که در جایی که می توانید دشمن خویش را به قعر جهنم بکشاند در نزد حق بر دشمنش شفاعت می کنید .

 ———–

دلنوشته یکی از بهاییان ایران

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.