شهرام چینیان شهروند بهائی آزاد شد

Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered

شهرام چینیان  شهروند بهائی آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:شهرام چینیان شهروند بهایی پس از سپری شدن محکومیت ۵ ساله خود آزاد شد.

این شهروند بهایی زندانی  رجایی شهر بارهاهنگام اعزام به مراجع قضایی بدلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

شهرام چینیان چندی پیش از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی، به بند ۱ سالن ۲ این زندان در میان زندانیان خطرناک منتقل شده بود.

این زندانی بهایی در اسفند ۱۳۸۷ دستگیر و در ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ با ارائۀ جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شد. وی در این مدت تا زمان آزادی‌اش در زندان اوین بازداشت بود.

آقای چینیان در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به ۸ سال زندان محکوم شد و در حالی که حکم او در روند تجدید نظر قرار داشت، در ۲۵ دی ۱۳۹۰ احضار و حین مراجعه دستگیر و در اوین زندانی شد.

Related posts