شعارنویسی مجدد روی دیوار یک خانواده بهایی در تهران / تصویر

44444

شعارنویسی مجدد روی دیوار یک خانواده بهایی در تهران / تصویر

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل ازخبرگزاری هرانا عوامل ناشناس در فاصله کمتر از دوهفته، دو بار یک خانواده بهایی در تهران را با شعارنویسی روی دیوار منزل تهدید کردند.

صبح روز جمعه شانزدهم مرداد، افراد ناشناس برای دومین بار اقدام به شعارنویسی های نفرت پراکنانه روی دیوار خانواده اقدسی از ساکنین بهایی خیابان سازمان برنامه در غرب تهران نمودند.

پیشتر نیز در سوم مردادماه افرادی با درج شعار مرگ روی دیوار این خانواده باعث ناراحتی و نگرانی آنان شده بودند که به پلیس ۱۱۰ گزارش و صورت جلسه شد ولی هنوز عوامل آن مشخص نشده است.

به گفته خانواده اقدسی به جز دو مورد اخیر طی این سال ها هیچ مزاحمتی برای آنان پیش نیامده و ارتباط خوبی با همسایگان دارند.

نوشتن شعارهای تهدیدآمیز علیه بهائیان در شهرستان ها موضوع چندان تازه ای نیست ولی مورد مشابهی در تهران تا کنون گزارش نشده است. نفرت پراکنی علیه بهاییان بعضاحتی از تریبون های رسمی و تلویزیون و فتاوای برخی مراجع تقلید نیز تکرار می شود و نیروهای امنیتی و قضایی نیز تاکنون علیه این نفرت پراکنی ها اقدام خاصی انجام  نداده اند.

Related posts