سروش شادابی شهروند بهایی ساکن کرج دستگیر شد

4444

سروش شادابی شهروند بهایی ساکن کرج دستگیر شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:سروش شادابی شهروند بهایی ساکن کرج  در تاریخ  ۵ شنبه ۲۰خرداد ماه ۹۴ بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال پیدا کرد.

بنا به گزارش های رسیده این دستگیری در پی بازداشت ۴ شهروند بهایی است که در تاریخ ۱۸ اسفند ماه انجام شده بود.در سال پیش رو فشار بر شهروندان بهایی در ایران به شدت افزایش و روند رو به رشدی داشته است .

احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه در ژنو در حاشیه  سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با خاحمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه در ژنو در حاشیه  سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با خبرنگاران گزارش جدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داد.در این گزارش به نقضحقوق شهروندان بهایی به عنوان یکی از اساسی ترین نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

 

Related posts