ساسان حقیری شهروند بهایی زندانی مشمول آزادی مشروط شد و آزاد گردید.

ثثث

ساسان حقیری شهروند بهایی زندانی مشمول آزادی مشروط شد و آزاد گردید.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:ساسان حقیری شهروند بهایی زندانی مشمول آزادی مشروط شد و آزاد گردید.
ساسان حقيري از زندانیان پرونده ٢٠ نفره دادگاه يزد بوده است و امروز ٢١ شهريور ماه مشمول آزادي مشروط شده و آزاد گرديد.

ساسان حقیری، ۳۴ ساله و دارای دو فرزند خردسال، روز ۲۳ خرداد ماه، از سوی مامورین اداره آگاهی شهر اصفهان بازداشت و با جرای حکم حبس، به زندان اصفهان منتقل شد.

این شهروند بهایی، پیشتر در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان بهائی اصفهان از سوی مأموران اطلاعات بازداشت شد و پس از طی دوران بازجویی به یزد انتقال یافت، وی پس از گذشت حدود یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.

ساسان حقیری، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، از سوی دادگاه یزد به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

Related posts