سارنگ اتحادى بعد از اتمام حكم آزاد شد

سارنگ اتحادى

سارنگ اتحادی

سارنگ اتحادى بعد از اتمام حكم آزاد شد
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:سارنگ اتحادی شهروندبهایی بر اساس کیفر خواست دادگاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده بود ولی در حکم صادرشده برای وی «عضویت در تشکیلات بهائی جهت از بین بردن امنیت ملی» نیز اضافه گردیده بود.

سارنگ اتحادی بار اول به پنج سال زندان ودر دادگاه تجدید نظر به یکسال زندان محکوم شد که پس از پایان دوران محکومیت خود آزاد شد.

سارنگ اتحادی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۹۱ به همراه همسرش نسیم اشرفی و ۷ شهروند بهائی دیگر در تهران دستگیر شدند .

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.