این را بخوان چه که تو مسئولی تا بدانی که بر سر ده ها هزار هم وطن بهایی تو چه می آید ؟  

این را بخوان چه که تو مسئولی تا بدانی که بر سر ده ها هزار هم وطن بهایی تو چه می آید ؟
این را بخوان چه که تو مسئولی تا بدانی که بر سر ده ها هزار هم وطن بهایی تو چه می آید ؟
این را بخوان چه که تو مسئولی تا بدانی که بر سر ده ها هزار هم وطن بهایی تو چه می آید ؟

 

ای هم زبان من

 

این را بخوان چه که تو مسئولی تا بدانی که بر سر ده ها هزار هم وطن بهایی تو چه می آید ؟

تاریخ قضاوت خواهد کرد که تو دیدی اما بی گمان و بی خیال از آن گذشتی

حتی دقیقه ای از سالهای زندگیت را نخواستی که بدانی چرا ؟

 

به چه دلیل ؟

 

مظلومانه در زیر سایۀ تهمت و فحش و ستم و زور سالهاست که زیسته اند.

سالهاست که هر قوم و کسی که بر مسند قدرت تکیه زده آنها را تکفیر و لعن کرده.

چقدر خونهای بی گناه که از میانشان بر خاک ریخته است.

چقدر مادران و پدرانی از آنها که بی سبب به قتل رسیده اند .

کودکانشان هم تیر جفا بر سینه دارند.

و لیکن کیست که فریاد فغانشان را بشنود؟

ایران را می ستایند چه که مهد و سرچشمۀ اعتقادشان است

خاکش را می بوسند چه که آغشته به خون هم کیشانشان است

کدامینتان به یاد دارید که هرگز کسی از این قوم پرچم دشمنی بر دست گرفته باشد ؟

بدی کند ؟ کردار و گفتارش ناروا باشد ؟ هم نوع خود را بیازارد ؟

زندگانشان نه حقّ آب دارند و نه هوا

مرده گانشان هم در اعماق خاک از صدای بلدزرهای ویرانگر آرام ندارند

حرمت و ناموسشان را هم با تهمت و افترا می شکنند

ولیکن کیست که دستی بگیرد ؟

مجازات می شوند با لب های دوخته ، نه شاهدی ، نه مدرکی ، نه وکیلی ، چه عدالتی ؟

اتهامشان اعتقادشان است و بس ، بهائی بودن…..

 

بیا لحظه ای بیاندیش

 

آیا رواست که هزاران هزار انسان ایرانی این چنین در وطنت زیر پای تهمت و افترا باشند و تو هم منکرش شوی ؟

 

تاریخ چه خواهد نوشت ؟

به چه افتخار خواهی کرد ؟

فرزندانت چه خواهند گفت ؟

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.