دیدار خانواده طبرزدی با خانواده های مدیران زندانی جامعه ی بهایی

Untitled-1-Recovered-Recovered

دیدار خانواده طبرزدی با خانواده های مدیران زندانی جامعه ی بهایی

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از علی طبرزدی خانواده طبرزدی با مدیران جامعه بهایی دیدارکردند.

هفت رهبر بهایی که بدواً به ٢٠ سال زندان محکوم شدند مدت‌ها به جامعۀ ایران و جامعۀ بهایی هر دو خدمت کرده‌اند. شش نفر از این جمع در تاریخ ۱۴ مه ۲٠۰۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) در خانه‌های خودشان در تهران دستگیر شدند. نفر هفتم، مهوش ثابت، قبل از دیگران، در تاریخ ۵ مارس ۲٠۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶)، در جریان سفری به مشهد دستگیر شده بود. این افراد هفته‌ها بدون هیچ اطلاعی در بازداشت بودند.

علی طبرزدی در خصوص این دیدار در صفحه شخصی فیسبوک خود می نویسد:بهاییان چون دیگر اقلیت های دینی موجود در ایران مورد ظلم و ستم فراوان از سوی حکومت قرار گرفته اند, و تعداد زیادی از آنها از بدو انقلاب دستگیر , ناپدید و یا در زندانها به حکم حاکم شرع اعدام شده اند , هم اکنون نیز تعداد زیادی از مردان و زنان این جامعه با احکام سنگین در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند , جرم انها پیروی و باورمندی به عقیده عنوان شده است , در طول سالیان ظلم و ستم فراوانی به این جامعه تحمیل شده است که غالبا حکومت نقش اصلی را در ان بازی کرده است , انها از بسیاری از حقوق اولیه شهروندی محروم شده اند , مانند : داشتن شغل در ادارات دولتی , حق تحصیل و…
حق بهره مندی از امنیت اجتماعی , داشتن شغل و تحصیل از حقوق اساسی احاد مردم یک جامعه محسوب شده و حکومت وظیفه ی صیانت از انرا به عهده دارد , دین و عقیده به عنوان یک امر کاملا شخصی محسوب می گردد و نمی توان بواسطه ی ان کسی را زندانی , نهی و بازخواست نمود, ازادی مذهب , عقیده و بیان از اصول پذیرفته شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستند که بار ها بر پیروی و اطاعت حکومت به این اصول تاکید شده , دسته بندی انسانها بر اساس نوع باور و عقیده , از طریق ایجاد تبعیض در بهره مندی از حقوق انسانی و اجتماعی ناقض حقوق بشر بوده و محکوم است , جمهوری اسلامی بارها به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر از طریق زندانی کردن دگر اندیشان , روزنامه نگاران و باورمندان به عقیده متهم شده است. تا جاییکه ایران را بزرگ ترین زندان دگراندیشان نامیده اند.

Related posts