دلنوشته مژده فهندژ ( ظهوري ) همسر فرهاد فهندژ شهروند بهایی زندانی

347

دلنوشته مژده فهندژ ( ظهوري ) همسر فرهاد فهندژ شهروند بهایی زندانی

(… واکنون بار 147 ام…..
فرهاد عزیزم
من مسافرم، مسافری که با کوله بار عشق برای دیدار روی تو هر هفته از گرگان عازم کرج میشود.از صبح روز سه سنبه تا زمانی که سوار اتوبوس شوم حسی مملو از هیجان ،نگرانی و عشق در من خروشان است تا زمانی که اتوبوس حرکت کند دیگر با ارامش در حال فکر کردن هستم که چه بگویم، تورا بخندانم واز اوضاع خانواده با خبرت کنم .اما چه بگویم وقتی مبینمت با چهره ای خندان وبطری اب در دستت و کیسه نایلونی پر از مواد خوراکی که گوشی را بر میداری وطنین صدای خندانت در گوشی تلفن میپیچد وقتی شروع به ااظهار محبت کردن واحوالپرسی میکنی.هر هفته این کار تکرار میشود ولی هر بار تازگی ولذتی غیر قابل توصیف دارد.با همه سختی های رفت وامد ،صرف دیدار تو مرا پر انرژی میسازد وتنها این است که سختی راه را بر من اسانتر میسازد.سه سال تمام شد …..اما امیدوارم هر چه زودتر به کانون گرم خانواده باز گردی.
فدای تو مژده.

در «۲۶ مهر ماه سال ۹۱، در یک عملیات گسترده و هم‌زمان، ۱۷ شهروند بهایی و چند شهروند مسلمان توسط ماموران اداره اطلاعات استان گلستان در شهرهای گرگان و گنبد بازداشت شدند که فرهاد هم یکی از ایشان بود. اتهام اولیه او، تبلیغ آیین بهایی بود ولی بعدتر، اتهام اداره تشکیلات بهایی را هم اضافه کردند. همه بازداشت شدگان پس از مدتی آزاد شدند اما فرهاد، کمال کاشانی و فرهمند ثنایی هم‌چنان در بازداشت نگه داشته شدند تا این‌که پس از حدود یک ماه، این سه فرد به همراه چهار بهایی بازداشت شده دیگر از گرگان و گنبدکاووس به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شدند.»این شهروند بهایی به ده سال حبس محکوم شد و هم اکنون نزدیک به ۴۰ ماه است که بدون مر خصی در زندان بسر می برد.

Related posts