درباره ما

درباره ما

کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی ،کمپینی پیشگام جهت اخبار حقوق بشری بهائیان ایران و همچنین انتشار محتوا درخصوص جامعه بهایی است. این کمپین در سال 2013 تاسیس گردید و با هدف انتشار اخبار زندانیان بهایی و همچنین کسانی که به دلیل بهایی بودن مورد آزار و تبعیض قرار گرفته اند شروع به کار نمود. این کمپین به دنبال آشنایی بیشتر هموطنان با کسانی است که مورد تبعیض قرار گرفته اند و به دلیل بهایی بودن مورد آزار قرار گرفته و صدای ندارند جز صدای کسانی که بیرون از کشور فعالیت می کنند. ما در این کمپین خواستار رسیدن به جامعه ای که در آن انسان بودن ارجح تر از مذهب باشد و دارای جامعه ای برابر برای هر ایرانی با دارا بودن تمامی حقوق شهروندی هستیم.

ما در این کمپین قصد داریم با تاثیر گذاشتن بر جامعه ایرانی به آنها بگوییم هیچ فرقی بین یک بهایی و غیربهایی وجود نداشته و همه ما انسانها نسبت به تبعیض های موجود اعتراض داریم. مخاطبین ما جامعه عموم مردم، طرفداران و مدافعان حقوق بشر، روشنفکران، روزنامه نگاران، دموکراسی خواهان، صلح طلبان ، کارگران، رهبران جنیش های مردمی،انسان های شجاعی که نسبت به ظلم اعتراض دارند، سازمان های حقوق بشری و در کل کسانی که از شرایط سخت اقلیت های مذهبی در ایران آگاه هستند و نسبت به رویکرد موجود اعتراض دارند.

ما در این کمپین با انتشار اخبار حقوق بشری در خصوص جامعه بهایی سعی خواهیم کرد تا ارتباطی حقیقی و ذهنی بین اقشار مختلف با تفکرات مختلف ایجاد شود. لذا در این راه با ایجاد کارزارها و کمپین های درون کمپینی سعی خواهیم کرد نسبت به مسایل موجود یک اتحاد و همراهی انسان دوستانه ای صورت دهیم. ما قصد داریم با ساخت مستندات و پادکست های درخصوص جامعه بهایی و درکل جامعه اقلیت های مذهبی صدای اعتراض کسانی باشیم که حق اعتراض ندارند.

لطفا برای خبر رسانی در مورد هموطنان بهایی نیز از پیام خصوصی استفاده بفرمایید
با تشکر

مجموعه فعالان حاضر در کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی