درباره ما

دربارۀ ما

خبرگزاری «نه به آزار و زندان هموطنان بهائی» در سال ١٣٩١ ایجاد وبا هدف بالا بردن سطح آگاهی عمومی از آزارو اذیت  شهروندان بهائی‌ در ایران راه‌اندازی شد.

آزارو سرکوب بهائیان ایران همچنان ادامه دارد و با توجه به محدودیت‌های مختلف، اخبار آزار و تعرض به بهائیان به دشواری برای عموم مردم قابل دریافت است.

ابتکار راه‌اندازی خبرگزاری را گروهی از علاقمندان، شامل برخی افراد بهائی شروع کردند که برای تسهیل در خبررسانی گزارش‌های آزار بهائیان ایران، و با آگاهی مؤسسات بهائی صورت می‌پذیرد.

لطفاً نکات زیر را هنگام ارسال گزارش برای انتشار در سایت در نظر داشته باشید:
۱- گزارش‌ها باید به شیوه‌ای صادقانه و محترمانه نوشته شوند.
۲- در گزارش‌های ارسالی  باید از توسلِ افراط‌ آمیز به احساسات و مبالغه به منظور تولید هیجان و همچنین ارسال اطلاعات شخصی و حساس مانند شماره شناسائی (نظیر شناسنامه، دانشجوئی، گواهینامه) یا آدرس اجتناب شود.
۳- در گزارش‌ها ی ارسال شده لطفا ا ززبانی که ماهیت سیاسی دارد و یا به شکلی خصمانه و ستیزه‌جویانه از هر دولت، سازمان، و یا شخصی سخن می‌گوید اجتناب شود.
در خاتمه، لطفاً مشخص کنید که آیا مجوز انتشار گزارش را از فرد و یا خانوادۀ مربوطه به دست آورده‌اید یا خیر.

تمام گزارش‌های دریافت شده منتشر خواهند شد، مگر آن که سؤال‌برانگیز باشد و یا نیازبه تائید داشته باشد.

لطفا برای خبر رسانی، گزارش و یا مقاله در خصوص هموطنان بهایی از پیام خصوصی استفاده کنید.

با تشکر

(مجموعه فعالان حاضر در خبرگزاری نه به آزار و زندان هموطنان بهایی)