دانش آموز نوجوان بهایی به دليل عدم شركت در نماز جماعت از مدرسه اخراج شد

986532

دانش آموز نوجوان بهایی به دليل عدم شركت در نماز جماعت از مدرسه اخراج شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: دانش آموز نوجوان بهایی به دليل عدم شركت در نماز جماعت از مدرسه اخراج شد.

بارسا همت دانش آموز سال دوم رياضي به دليل عدم شركت در نماز جماعت از دبیرستان محل تحصیل خود اخراج شد،

درماه های گذشته فشار مقامات جمهوری اسلامی علیه  شهروندان بهایی در زمینه تحصیلی و محرومیت این شهروندان در مقاطع پائین تر از آموزش عالی به شدت افزایش داشته است و این شهروندان به دلایل اعتقادی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان با محرومیت های فراوانی مواجه شده اند.

Related posts