خطرات ادعای خاتمیت برای جمیع ادیان

logo khatamiyat

خطرات ادعای خاتمیت برای جمیع ادیان

در آغاز لازم به ذکر است که بهاییان خداوند لاشریک له و پیامبران الهی و کتب مقدسه را از جان و دل معنقد بوده و هستند و برای اثبات آن است که هر بلایی را به جان می خرند .

اما در زمانی که یهودیان بتدریج قدرت گرفتند و حکومت و سیاست را در هم آمیخته کردند ادعای خاتمیت را با قدرت پیگیری کردند به حدی که در زمانی که خداوند اراده فرمود که ظهوری برای هدایت بشر ارسال کند علمای یهود پیامبر الهی را دستگیر کرده مورد حمله و اذیت و آزار قرار دادند و بعد به صلیب کشیدند و فراموش کردند که در زمان ظهور حضرت موسی علمای زمان چقدر بر آن حضرت فشار و اذیت روا داشتند ؛ اما این سنت ادعای خاتمیت به یهودیان خاتمه پیدا نکرد مسیحیان که سیصد سال مخفیانه تبلیغ کردند در زمانی توانستند در تمام اروپا و بتدریج جهان متمدن آنزمان گسترش یابند بحدی قدرت یافتند که مجدد اشتباه علمای یهود را مرتکب شدند و وارد قدرت سیاسی شدند نه برای خدمت به بشریت بلکه برای رسیدن به منافع اقتصادی و اجتماعی و تسلط بر نفوس مردم این همراه شد با فشار بر اقلیت های دیگر ؛ ادامه یافت و مانند یهودیان گفتند که مسیح آخرین فرستاده خداست و هنوز هم یهودیان و مسیحیان و خصوصا علمای ایشان منکر رسالت حضرت محمد (ص) می باشند و اگر توان داشته باشند مانند جنگهای صلیبی به کشتار هم دست می زنند اما مسلمانان در ابتدا مانند رسول اکرم منکر خاتمیت بودند و در قرآن فرمودند که هر کس خاتمیت را ادعا کند دستان خدا را بسته است و دستان خود او بسته باد .

اما مجدد مسلمانان هم منکر حقانیت خدا شدند بله منکر خداوندی شدند که قادر است رسول و پیامبری دیگر را بفرستد و علمای مسلمان گفتند چون اسلام آخرین دین است هر دینی دیگر دست ساز است و باید نابود شود پس مبشر و پیامبری چون حضرت باب را به شهادت رسانده و پیامبری دیگر به نام حضرت بهاالله ( میرزا حسین علی نوری ) را تبعید و زندانی کردند و در بدترین شرایط ممکن بود که به بابیان و بهاییان نه تنها فشار بلکه مورد کشتار و نسل کشی قرار دادند دهها هزار نفر را به نام خاتمیت اسلام کشتار کردند تا به قول علما اثری از دین بابی و بهایی باقی نماند .

اما اراده الهی  بازیچه دست تعدادی موجود کوچک با ادعای بزرگ نیست ؛ پس امر الهی بهایی ترقی کرد و جهانی شد و گسترش یافت تا به حدی رسید که از لحاظ گسترش بعد از مسیحیت با قدمت بیش از دو هزار سال گسترده ترین دین الهی شد ؛ و در سراسر جهان دینی را معرفی نمود که بانی وحدت و اتحاد و عشق الهی است .

اما در موطن این دین یعنی ایران مدعیان خاتمیت به ادعای خود رنگ تهدید و تحقیر و فشار داده و معتقدان یک آیین را به نام و به علت بهایی بودن مورد اذیت و آزار قرار دادند ؛ در رسانه های چند روز گذشته نگاهی کنید به صراحت معاشرت و رفت و آمد به انسانی دیگر به دلیل اعتقادی مورد نکوهش و حتی انتقاد شدید قرار گرفته است ؛ نه اینکه افراد بهایی جاسوس هستند یا مجرم یا متهم باشند بلکه چون می گویند بهاییان منکر خاتمیت است پس نباید با ایشان معاشرت کرد بهاییان

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.