حمید عزیزی شهروند بهایی از زندان همدان آزاد شد

 

1441290_909573339155958_7934764969057050344_n

حمید عزیزی شهروند بهایی از زندان همدان آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:حمید عزیزی شهروند بهایی بعد گذراندن۷ ماه از حبس یک ساله خود از زندان همدان آزاد شد.

پیشتر این شهروند بهایی صبح در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه، جهت تحمل یک سال حبس تعزیری، خود را به زندان همدان معرفی کرده بود.

به گفته یکی از نزدیکان، وی یک روز قبل از تاریخ اجرای حکم ، به همراه همسرشان تلفنی به اداره اطلاعات همدان احضار و به او اعلام شد که درصورت تبلیغ مجدد دیانت بهایی، با تبعید یا افزایش حکم مواجه خواهد شد.

حمید عزیزی آبان ماه سال ۹۳، به اتهام تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام بازداشت و پس از ده روز بازجویی، موقتا با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شد، وی درشعبه ۱ دادگاه انقلاب همدان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

Related posts