ثمر بخشی و ثروت

samar

ثمر بخشی و ثروت

در اثبات انسانیت و لزوم انسانیت شاید بهترین مثال از عالم جسم و جمادات باشد !! آیا تا به حال جسم و جمادی بی ثمر و بی ارزش در جهان هستی مشاهده کرده اید ؟

مسلما خیر چون به اراده الهی هر آنچه خلق شده بر مبنای ثمر واثری مثبت در عالم هستی است ؛ برای شناخت یک جسم شما تنها به رنگ و شکل و حجم و اندازه و وزن آن دقت می کنید اما حال دقت کنید که ثمر و اثر آن جسم در چیست ؟

حال در هر گیاهی که می خواهید دقت کنید کدام گیاه بی ثمر و بی اثر است ؟ شما گیاه را به رشد و تکثیر و حرکت می شناسید ؛ اما حال به ثمرات و اثرات  یک گیاه توجه کنید .

بروید و زندگی یک حیوان را و ثمر و اثر آنرا ملاحظه کنید و خلاصه کلام آنکه شما انسان را بررسی کنید ثمر و اثر انسان در چیست ؟ در ثروت ؟ در قدرت ؟ در زیبایی ؟ در علم ؟ به نظر شما اثر و ثمر انسان در کجاست و در چیست ؟ اگر انسان بگوید اثرش در نطق اوست که گاه کلامی زشت می گوید و اگر بگوید اثرش در صنعت اوست که سلاح کشتار جمعی هم در صنعت اوست ولی اگر بگوید ثمر واثرش در محبت و عشق و صلحی است که ایجاد کرده و اثر او صدها سال هم تداوم داشته می توانید بگویید که انسان است در غیر اینصورت با حیوان چه تفاوتی دارد ؟ در انسانهای صدها سال گذشته دقت کنید کدام یک به نظر شما زنده هستند و کدامین مرده ؟ زندگان را به چه ملاک می سنجید ؟

                             ما در ایرانیم در سرزمینی که گاه اثر داشتن و ثمر داشتن جرم و یا اتهام است.

 و انسان با ثمر محکوم به حبس و زندان می گردد ؛ برخی از انسانهایی بی ثمر و انسانهایی که برای انسانیت و اخلاق و قانون ارزشی قایل نیستند را مشاهده می کنیم که مصدر و صدر قضاوت و یا صدرات یا وزارت را حایز می شوند .

جالب توجه هم این است که گروهی که برای ایران قدمی بردارد چه مسلمان یا بهایی و بخواهند که ثمر و اثری داشته باشند مورد تهدید و افترا قرار می گیرند و یا جاسوس معرفی می شوند و وابسته با دولتها و سازمانهای غیر خودی ؛ چرا که مثمر ثمر بودن خطرناک است ؛ چرا خطرناک است که انسانهای بی ثمر و بی اثر بیشتر دیده و شناخته می شوند .

یک وکیل که برای دفاع از فرد یا افرادی خود محکوم به سالها حبس محکوم می شود ؛ یک پزشک را که برای سلامتی جامعه تلاش می کند و حتی از طرف دولت مامور به شناسایی عوامل بیماری می شود اما بعد از تحقیقات این پزشک هست که زندانی می شود و گزارش تحقیقات ایشان سند جرم ایشان می شود چرا  که کوتاهی دولت و نظام باعث مشکلات سلامتی معرفی شده است ؛ یک نویسنده را می بینید که می آید و نقد می کند و قلم میزند ؛ می نویسد تا ایران زنده بماند اما برای آگاهی مردم اما نوشته او و ثمر و اثر او سند جرم او می شود .

حال افرادی هستند که ثروت دارند و این ثروت را در جهت خدمت به سایر انسانها بکار می برند ولی متهم می شوند که برای تبلیغ عقیده خود به کمک مادی مشغول هستند و کارخانجات و بازرگانی او مصادره می شود و خود محکوم به سالیان طولانی زندان می شود ؛ اما از طرفی ثروت مندی را می بینیم که برای رسیدن برخی نمایندگان مجلس یا وزارت یا قضاوت ثروت خود را هزینه می کند و بعد هم از طرف مقابل به گونه ای حمایت می شود که بتواند ثروتش رابی ضابطه صد چندان کند ؛ حال به نظر آدم عاقل ؛ کدام طرف انسان است ؟ کدام ثروت مند حقیقی است ؟ و کدام اثر و ثمر حقیقی دارد ؟

بهاییان تعلیم می بینند که در زندگی اثر و ثمر داشته باشند و همیشه این ثمر و اثر مادی نیست ؛ گاه یک قدم در زندگی فردی می تواند تا تمام حیات او موثر باشد ؛ حال این بهایی در زندان هم وظیفه دارد که ثمر و اثر داشته باشد و ثروت مند حقیقی اوست که ثروتش دانش و بینش و نگرش اوست که از خود هزینه می کند و خود را مکلف میداند که هر روز اثری داشته باشد و باور کنید روزی نیست که یک بهایی زندانی اثر و ثمری نداشته باشد .

ثمر اخلاقی و ثمر انسانی در جهان امروز هر چند مقبول و زیباست اما همیشه مورد استقبال قرار نمی گیرد و گاه متاسفانه شاهدیم که یک یک اثر مثلا یک  فیلم را مشاهده می کنیم که حقیقتا ثمر و اثری انسانی نیست ولی شدیدا مورد استقبال مردم قرار می گیرد ؛ خشونت و شهوت گسترش می یابد ولی جذاب ارایه می شود و ثمر و اثرش فقط در گسترش خشونت و شهوت و تاثیر شدید در نسل نوجوان و جوان است .

حال جامعه بهایی با طرح های مختلف سعی دارد که از کودک و نوجوان و جوان تا میانسال و بزرگسال اثرات اخلاقی و انسانی همانند دوستی و صلح و مروت و وحدت و یگانگی را گسترش دهد ولی متاسفانه قدم بهاییان یک حرکت سیاسی معرفی می شود ؛ اما حقیقتا برای بهاییان مهم این است که انسانها را برای آینده آماده کنند چون وظیفه ما در آینده خیلی مهم است زمان خیلی خاصی در پیش داریم زمانی که در برابر جنگ یا وحدت ؛ حق انتخاب داریم اما مشکل این است که جبهه به جنگ فرستادن مردم خیلی قویتر است و اثرات و ثمرات آنرا در خاورمیانه مشاهده می کنید و بهاییان می خواهند جنبه وحدت را گسترش دهند و تمام سعی خود را می کنند تا نیروی انسانی زیادی را تعلیم دهند تا بنیاد وحدت عالم انسانی را ترویج و تحکیم کنند ؛ حتی اگر به بهای زندانی شدن خود به مدت بیست سال باشد ؛ قدم و قلم و حرکت بهاییان کاملا انسانی و غیر سیاسی و غیر وابسته است .

اثر و ثروت حقیقی یک انسان در رضای الهی است و ثمر ظاهری هم لازم و ضروری است تا انسان ادامه حیات بدهد ولی به آن وابسته و دلبسته نباشد ؛ سخت است حتی گفتن اینکه اثر حقیقی شما نه در علم شماست نه در قدرت شماست نه در زیبایی شماست و نه در هیچ امر ظاهری دیگر ؛ گاه شاید یک فرد فقیر بی سواد و حتی زشت رو و ضعیف کلامی بگوید که جهانی را متحول سازد ؛ بسیاری از هنرمندان و نویسندگان و دانشمندان و بزرگان علم برای دنیای ظاهری زندگی نکردند بلکه برای خدمت به بشریت قدم برداشتند ؛ و صدها سال هم زنده بوده و هستند و خواهند بود مثال آن در حواریون مسیح که افرادی عامی و امی بودند که مظهر خدمت عالم انسانی شدند یا ائمه اطهار که سالها زجر و عذاب کشیدند تا انسانها انسان زندگی کنند ؛ حال به زندگی حروف حی یا ایادیان امر الهی و یا حتی زندگی بسیاری از بهاییان ساده چه  ایرانی یا غیر ایرانی داشته باشید که چگونه برای جهان بی چشمداشت قدم و قلم برمی دارند ؟

حال بهاییان جهان و خصوصا بهاییان ایران می خواهند برای خدمت به عالم بشریت زندگی کنند تا ثمر واثر و ثروت حقیقی داشته باشند  و برای همین با مقاومت مواجه هستند چرا که این حرکت بهاییان یک فرآیند ساده است که بتدریج پیچیده می شود و تمام زندگی انسان را فرا می گیرد و انسان را تمام درگیر خدمت به جامعه بشریت می سازد و این امری نیست که با تقلید و تعصب امکان پذیر باشد و انسانی می خواهد آزاد که حق انتخاب آزاد داشته باشد و این برای برخی علمای مروج تقلید و تعصب بسیار گران خواهد آمد که مشتریان منبر را کاهش دهد .

اثر و ثمر و ثروت شما در چیست ؟ به دنبال چه یادی هستید که صد سال دیگر از شما داشته باشند ؟

هیات تحریریه : کمپین نه به  آزار وزندان هموطنان بهایی

اردیبهشت 1395

Related posts