تدبیر و امید برای نابودی مردم یا بهبودی مردم

تدبیر و امید برای نابودی مردم یا بهبودی مردم

تدبیر و امید برای نابودی مردم یا بهبودی مردم

تدبیر و امید برای نابودی مردم یا بهبودی مردم

در اتاق فکر نشسته اند و در حال مشورت هستند و بسیار امیدوار و با تدبیر مشغول برنامه ریزی هستند که باید چه کنند ؛ میلیاردها بودجه در اختیار دارند و اختیارات تام و کامل هم دارند تمام ارگانها و سازمانها ملزم به اطاعت از این گروه هستند و تمام رسانه ها و سایت ها و صدا و سیما و مراکز مختلف د ر ایران گوش به فرمان ایشان هستند؛ می گویند که با تدبیر و امید برای بهبودی مردم برنامه هایی دارند .

این گروه اتفاقی و بصورت ناگهانی تشکیل نشده است و افراد آن با دقت و وسواس انتخاب شده اند و برای هر برنامه ای روزها و ماهها برنامه ریزی می کنند و تحلیل های مختلف قبل از عمل و در حین اجرا و بعد از عملیات انجام می دهند؛ این عملیات به مردم به نام حفظ مردم و صیانت کشور نشان داده می شود .

می آیند برای تست یک شهر را انتخاب می کنند چند نفر را برای دستگیر شدن و چند نفر برای مصادره اموال چند نفر برای فشارهای گوناگون انتخاب می شوند و قبل از حمله و یورش و غارت و چپاول موارد مختلف را از جوانب مختلف تحلیل می کنند و بعد حمله شروع می شود برای حمله نیاز به نیروی انسانی هست و از تمام گروه های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی بهره می برند و آنان را توجیه می کنند که برای حفظ نظام باید به گروهی که وابسته هستند و جاسوس هستند و بر علیه نظام تبلیغ می کنند و گروه های مخالف نظام تشکیل داده اند با شدت برخورد شود و گاه برای توجیه از علما و فتوا هم بهره مند می شوند ؛ علما فتوا می دهند که اکثریت جامعه باید از معاشرت و معامله و تقویت این گروه از جامعه پرهیز کنند تا علما و نظام بهبود یابد .

حمله شروع می شود از جوانب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی  فشار و دستگیری و مصادره و غارت آغاز می شود در حین حمله در برخی از شهرها مردم با فشارها همراه می شوند و کار راحت تر است برخی شهرها مردم مخالفت می کنند و اعتراض می کنند و کار مقداری با تاخیر یا فشار کمتری تداوم می یابد ؛ حال رفتار بهاییان هم مورد تحلیل قرار می گیرد برخی بهاییان می ترسند  و هر چند مقاومت می کنند اما استرس و اضطراب در ایشان واضح است و تحلیل گران فشار بیشتری را تجویز می کنند تا شاید فرد یا از درون بشکند یا منزوی شود یا فراری شود و از کشور خارج شود؛در نهایت مانند اینکه می خواهند با یک گروه بسیار خطرناک مواجه شوند مردم را می خواهند قانع کنند که از بهاییان دور شوند و گاه برای دور کردن از بهاییان از تقسیم غنیمت مادی بین مردم محلی بهره می برند .

همسایه بهاییان و بستگان ایشان و دوستان ایشان و همکاران ایشان هم مورد تجسس قرار می گیرند برخی موارد لازم است که به آنان هم فشارهایی وارد شود تا از حمایت روانی و اقتصادی و سایر حمایت ها از بهاییان امتناع کنند تا بهاییان نقطه اتکایی نداشته باشند  .

اکثریت اعضای اتاق فکر اکثرا می دانند که یک جامعه دینی و اعتقادی را در مدت زمان کوتاهی نمی توان نابود کرد ولی فشارها باید تداوم داشته باشد که هم اعضای جدید جذب نشوند و هم اعضای قدیم بتدریج ضعیف شوند و از فعالیت هایشان کاسته شود ولی گاهی برخی بهاییان را مشاهده می کنند با هر فشاری نه تنها ضعیف نمی شوند بلکه انرژی می گیرند ؛ این افراد را با ترور شخصیت مورد حمله قرار می دهند و از تمام جوانب مورد آزار و اذیت و فشار قرار می گیرند و گاه لازم میدانند که این افراد یا توسط دادگاه اعدام شوند یا توسط لباس شخصی ها به قتل برسند ؛ و گاه به حبس های طولانی  محکوم می شوند .

اما گاه اهداف گروه فشار به ظاهر به تقویت برخی افراد بهایی می پردازند و با ایشان دوست می شوند از جوانب مختلف حمایت می شوند و حتی گاهی اطلاعاتی از برخی از فشارها را به این افراد می دهند یا توصیه هایی برای حفظ ایشان داده می شود و این دوستی غیر مستقیم گاه تا سالها تدوام می یابد و فرد بهایی نمی داند که دوست صمیمی ایشان بتدریج از ایشان آمار می گیرند که سایر افراد بهایی از دیدگاه های مختلف در چه مرحله هستند از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مقبولیت و محبوبیت افراد سنجیده می شوند و آن افراد مورد حمله قرار می گیرند .

هدف نهایی مسلما نابودی مطلق نیست بلکه به گوشه ای راندن هست و این فشارهایی که بر بهاییان وارد می شود را بتدریج بر گروه های خاصی دیگر از سایر اقلیت های دینی اعمال کنند وحتی بر جامعه شیعیان هم که برخی از آنان دیدگاه متفاوتی با دیدگاه خاص نظام دارند اعمال می کنند.

حال باید چه کرد ؟

گروهی هستند بسیار قوی از نظر توانایی علمی و تحلیلی و اطلاعاتی و امنیتی و مالی و قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و از سوی دیگر یک جامعه دینی و اعتقادی هست که از نظر علمی دانشمندانش را اعدام کرده اند و از نظر اقتصادی اموالش را مصادره کرده اند و کارمندانش را اخراج کرده اند و از نظر سیاسی کاملا تحت حملات مختلف قرار دارند و حال این جامعه که هر روز ضعیف می شود و برخی از افرادش هم از کشور خارج می شوند و افراد داخل کشور هم در اندرون خود مضطرب هستند و با استرس زندگی می کنند .

آیا نظامی که حمله را با برنامه ای منظم و مستمر و هماهنگ تداوم می دهد پیروز شده اند ؟آیا برنامه ایشان بهبود زندگی مردم است یا نابودی ؟

شاید فقط در پایان این متن بخواهم یک حادثه تاریخی را بیان کنم

عاشورا و شهادت امام حسین (ع) و پیروانش را بیاد بیاورید ؛ شمر از اعظم علمای زمان خود بود و با نهایت قدرت با نبرد حسین (ع) پرداخت و در نهایت او و یارانش را به شهادت رساند و می گفت برای حفظ نظام و بهبود زندگی مردم است که باید حسین کشته شود و شیعیان تحت فشار باشند  و حتی تا امروز هم شیعیان نسبت به دیگر فرق مذهبی در اقلیت هستند .

خوب پیروز میدان که بود ؟

همین و بس  

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.