تارا هوشمند ،سرمد شادابی و روحیه صفاجو به بازپرسی منتقل شدند

54543

 تارا هوشمند ،سرمد شادابی و روحیه صفاجو  به بازپرسی منتقل شدند

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:سرمد شادابی یکی از سه شهروند بهایی بازداشت شده  در روزهای اخیر طی تماسی با خانواده از وضعیت بازداشت خود و دو شهروند بازداشتی دیگر به نام های تارا هوشمند و روحیه صفاجو و انتقال آن ها به نزد بازپرس ،اطلاع داد.

پیشتر این سه شهروند بهایی به همراه بهزاد ذبیحی دیگر شهروند بهایی ساکن تهران,کرج وساری صبح روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴به طور جداگانه دستگیر و پس از تفتیش منازل این شهروندان به مکان ها ی نامعلومی منتقل شدند.

یکی از منابع آگاه به این شهروندان بهایی در این رابطه به کمپین گفت:هنگام بازداشت این شهروندان تمامی منازل آن ها توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی تفتیش و کلیه کتب ،موبایل, تبلت و لپ تاپ ها را با خود برده اند.

پیشتر این چهار شهروند بهایی در کنکور سال ۱۳۹۲شرکت کرده  و پس از نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. پس از محرومیت از تحصیل سرمد شادابی ،روحیه صفاجو,و تارهوشمندبابت حوق از دست رفته خود شکایتی را تنظیم و دکتر حسین احمدی وکالت این شهروندان بهایی محروم از تحصیل را به عهده گرفت وبا استناد به اصول 19 ، 22 و سوم قانون اساسی دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شد ولی با درخواست این شهروندان برای ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری موافقت صورت نگرفت.

Related posts