بگیر و ببند و آزار و اذیت همراه چاشنی مصادره اموال

بگیر و ببند و آزار و اذیت همراه چاشنی مصادره اموال
بگیر و ببند و آزار و اذیت همراه چاشنی مصادره اموال
مصادره اموال شهروندان بهایی شهرستان کرج به دلیل اعتقادی

بگیر و ببند و آزار و اذیت همراه چاشنی مصادره اموال

هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک

در هر جای دنیا اگر گروهی مسلح بیایند و اموال شهروندان را غارت کنند این شهروندان به سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مراجعه می کنند تا از حیثیت و حریم شهروندی ایشان دفاع کنند

اما اگر این یورش و حمله و غارت از جانب سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی صورت بگیرد به چه کسی باید شکایت کرد ؟

در هفته گذشته و ماههای گذشته در شهر کرج شاهد مصادره اموال شهروندان بهایی به دلیل اعتقادات دینی این شهروندان بوده ایم و بارها زیر فشار گفته اند که می توانید اسلام بیاورید تا اموال شما محفوظ بماند ( یعنی این مصادره اموال دلیل اعتقادی دارد ) ؛ جرمی از جانب شهروندان بهایی صورت نگرفته است همان گونه که بهاییان را به عنوان جاسوس و تبلیغ علیه نظام بازداشت می کنند و بعد می گویند با تغییر دین آزاد می شوند ؛ در حقیقت جاسوسی رخ نداده است و بهانه ای برای فشار بر شهروندان اقلیت است.

در اسلام یکی از اصول دین عدل است یعنی اگر فردی مفهوم عدل در دین را قبول نداشته باشد نه تنها مومن نیست بلکه کافر محسوب می شود حال سئوال اینجاست که مومن کیست و کافر کدام است ؟

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.