بهتا (برنامه هدایت تخریب اجتماع )

بهتا

بهتا (برنامه هدایت تخریب اجتماع )

برخی یک نظام بخواهد یک جامعه را بتدریج محو کند یک برنامه هدایت شده تخریبی می نویسد
در سالیان بعد از انقلاب شاهد فجایع و وقایعی بودیم و هستیم واحتمالا مدتها خواهیم بود
برای نابودی باید یک جامعه را از نظر مادی بتدریج نابود کرد در اوایل انقلاب اموال بسیاری مصادره شد و دهها هزار نفر از سازمانها و ادارات اخراج شدند اماکن بسیاری تخریب شد و هنوز هم این تخریب ها ادامه دارد چرا که بار مالی به جامعه ای که باید محو شود تحمیل می کند
برای نابودی باید مرکز فکر و هدایت جامعه را نابود کرد و نظام بیش از دویست نفر را به شهادت رساند که تعدادی زیادی از دانشمندان و اعضای محافل ملی و محلی جزء آنان بودند و بسیاری از اهل علم زندانی شدند
برای نابودی یک جامعه باید از نظر علمی آنان را در سطح پایین نگاه داشت و نظام دانشجویان بسیاری را اخراج کرد وبعد اجازه ورود به مراکز علمی عالی را مسدود کرد چون می دانستند که علم و عمل وقتی همراه باشد رشد اقتصادی وتقویت جامعه را در پی دارد
در حقیقت مانند یک الگوریتم دقیق با زمان بندی دقیق در حال اجراست مغازه ها پلمپ می شود باعث می شود که جامعه هم از نظر اقتصادی ضعیف شود و هم توان اقدامات اساسی اجتماع گرفته می شود هر مغازه با چند خانواده درگیر است و کل اعضای خانواده در همه جوانب زندگی دچار چالش می شوند
یک برنامه هدایت تخریب اجتماع توسط یک یا چند گروه متخصص تهیه شده و برای اجرای آن نیاز به پرورش نیروی انسانی است که این برنامه را باور داشته باشند
برای نابودی یک اجتماع یک برنامه دقیق لازم است پس
نیاز است که رسانه ها دست به کار شوند باید اذهان نیروی انسانی که باید فشار را وارد کنند آماده شوند پس تهمت ها و افترا ها باعث می شود وقتی فردی که باید حکم اخراج را امضا کند وجدان درد نداشته باشد و حتی احساس سربلندی کند
شما را با یک قاچاقچی با یک جاسوس با گروه های تخریبی مقایسه می کنند پس نیروی انسانی مانند کارمندان زندان و ادارات و سازمانهای امنیتی شما را یک جامعه دینی نمی دانند چون ذهن ایشان توان درک حقیقت را به علت شستشوهای مکرر از دست داده است
اما برای چه قصد محو یک جامعه دینی را دارند ؟
وقتی در یک کارگاه که مدیر آن با کثیف ترین لباس ظاهر می شود بی نظمی در کل سیستم او فراگیر است نمی تواند حتی همسایه ای را تحمل کند که هم خودش و هم نیروی کارش همه منظم و تمیز باشند

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.