بها و قیمتی که برای پلمپ مغازه ها باید پرداخت کرد

098

بها و قیمتی که برای پلمپ مغازه ها باید پرداخت کرد

در چند روز گذشته  تعدادی از مغازه های بهاییان به بهانه های مختلف که تخلف صنفی و امثالهم باشد پلمپ شد این اتفاق تازه ای نیست اما ظرفیت کم برخی از مسئولین نظام را نشان می دهد که تحمل زندگی عادی بهاییان را هم ندارد در مرحله اول اتفاقی که می افتد فشار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که بر بهاییان وارد می شود اما این فشار برای بهاییان تازگی ندارد مسلما تحمل این فشار بسیار سخت است و بر فرزندان و کل اعضای خانواده گران خواهد آمد فشارهای عصبی و روانی و نگرانی شدید ایجاد می شود ولی همگی این اتفاقات هم تجربه ای است که بهاییان سالهاست با آن آشنا هستند و بتدریج می توانند با آن کنار بیایند .

اما امری که برخی از علما و آمرین و مسئولین ادارات امنیتی و اطلاعاتی فکر آنرا نکرده اند یا برای آن ارزش زیادی قائل نیستند افکار و اذهان اجتماعی است که در حقانیت این اتهامات نه تنها شک می کنند بلکه بسیاری یقین دارند که بهاییان نه تنها تخلفی نکرده اند بلکه مصدر کسب و کار حلال ایشان را به بهانه بهایی بودن پلمپ می کنند و می دانند این حرکت غیر دینی و غیر اسلامی و غیر انسانی  هیچ نشانی از اسلام  و روحانیت حقیقی اسلام ندارد و مسلما یک حرکت و فرآیند مهندسی سیاسی و غیر دینی است که جامعه بهایی  که با صبوری و ایثار و فداکاری توانسته اند بجای نفرت و کدروت می آیند دعا و عشق و محبت صادقانه به دشمنان خود تقدیم می کنند را از بیخ و بن ریشه کن نمایند .

آیا این نشانی از دین آخرین و خاتم انبیا است که  بعضی از آمرین حکومتی که خود را مظهر حکومت شیعه در جهان می داند در نهایت کم ظرفیتی می آیند برای ارشاد گروهی اقلیت که اعتقادی متفاوت دارند به جبری و حمله ای اقدام می کنند تا این گروه یا از مسلمین شوند یا از ایران بروند یا از مازندران خارج شوند ؟

بهاییان هنوز امید دارند که شاید مسئولین نظام بیایند و از کار و کسب بهاییان ممانعت نکنند و اجازه دهند که آنان هم مانند مردم عادی به زندگی و کسب و کار و اشتغال خود بپردازند و برای این کار به سازمانه های قضایی شکایت کرده و به دادستانی و دفتر نماینده مجلس و دفتر رهبری و دفتر ریاست جمهور و سایر مسئولین نامه نگاری کرده و پیگیر زندگی خود می شوند و البته این حق  را برای خود قائل هستند که به سازمانهای حقوق بشر جهانی هم مراجعه کنند .

البته بهاییان از سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل انتظار دارند در برابر این حملات سریعتر وارد عمل شوند و به دولت و نظام ایران تذکر دهند و این اقدام را شدیدا محکوم کنند در غیر اینصورت با سکوت سازمانهای جهانی دولت و نظام تقویت شده و به پلمپ و مسدود کردم زندگی بهاییان تداوم می دهد .

برای دولت و نظام اذهان اجتماعی ارزشی ندارد و اگر 80 میلیون ایرانی هم بهایی شوند حاضرند 80 میلیون محل کسب را پلمپ کنند و اگر لازم باشد هر فشاری را بر میلیونها نفر هم آزمایش کنند .

این حرکت متاسفانه تداوم خواهد داشت و باید منتظر آزار و اذیت بیشتری باشیم چون دولت یا مخالف این حرکت نیست یا امکان مخالفت با این حرکت را ندارد و یا در نهایت برایش اهمیتی ندارد که چه بلایی بر بهاییان می آید .

این افراد یا درکی از اسلام و دین ندارند و تنها به فکر اجرای دستوات مافوق هستند یا درکشان از اسلام خشک و غیر قابل انعطاف است و تصور فردی غیر مسلمان برایشان قابل قبول نیست  و یا ترس دارند و نمی خواهند دچار مشکلی شوند  .

شک ندارم برخی از مسئولین اداره اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی این مقاله را مطالعه می کنند و تحلیل می کنند که این نوشتار آیا می تواند برای ایشان مشکل ساز باشد ؟ و معمولا به این نتیجه می رسند که این مقاله تاریخ مصرف دارد و بزودی مردم این فشارها  را و اخبار را فراموش می کنند ولی اشتباه می کنند چون با نگاهی به تاریخ مشاهده می کنیم بسیاری از مقالاتی که صدها سال پیش هم نوشته شده است نفوذ خود را هنوز از دست نداده است .

آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

ایران روشن 12/2/1395

 

 

Related posts