بنای آزادی و بهائیان ایران

برگرفته از: https://www.tribunezamaneh.com/archives/112759 بنای آزادی و بهائیان ایران نویسنده: مایکل دی (۱) ترجمه: مهرداد جعفری در چند روزی قبل از کریسمس جلسه عمومی سازمان ملل متحد بیست و نهمین قطعنامه خود را از سال ۱۹۸۵ تا حال که هدفش جلب توجّه مجدد به نقض حقوق بشر در ایران می باشد تصویب کرد. از تمامی طبقات … ادامه خواندن بنای آزادی و بهائیان ایران