برگزاری دادگاه ۵ شهروند بهایی بدونه اطلاع قبلی

33333333333

 

برگزاری دادگاه ۵ شهروند بهایی بدونه اطلاع قبلی

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی: دادگاه ۵ شهروند بهایی بدونه ابلاغ قبلی و نامه و فقط با تماس تلفنی به طور جداگانه در روز برگزاری دادگاه انجام شد.

بنا به گزارش رسیده این ۵ شهروند بهایی به نام های:کیوان نیکیان, ادیب جانمیان, ارشیا روحانی, وحید کرمی و یگانه آگاهی بدون ابلاغ قبلی به شعبه ۱ دادگاه اصفهان احضار و همان موقع توسط مقامات قضایی به آنها عنوان شد که دادگاه تا لحظاتی دیگر برگزار می شود.

یکی از منابع آگاه در این خصوص به کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی گفت:در زمان برگزاری دادگاه اجازه حضور وکیل و خانواده را به این شهروندان بهایی داده نشد.

پیشتر این ۵ شهروند بهایی به همراه ۱۱ شهروند بهایی دیگر در روز يكشنبه ٢٤ آبان ماه ١٣٩٤ در پي مراجعه ماموران وزارت اطلاعات به منازل جمعي ازاین شهروندان در شهرهاي تهران، اصفهان و مشهد، حدود ۱۶ نفر از این شهروندان  بازداشت شدند.

اسامي اين افراد به شرح ذيل مي باشد:
تهران: صهبا فرنوش، نگار باقري، نوا منجذب، ياور حقيقت، نويد اقدسي و هليا مشتاق
اصفهان: ادیب جانمیان،سحاب روحانی،متین جانمیان،یگانه آگاهی،زرین آقابابایی،پروین نیکایین،کیوان نیکایین،ارشیا روحانی،وحید کرمی
مشهد: ساناز اسحاقي، نيكا پاكزادان، فرزانه دانشگري و نغمه ذبيحيان

از مجموع ۱۶ شهروند بهایی بازداشتی  ۷ شهروند بهایی مربوط به اصفهان هستند که ۲ شهروند دیگر به نام های پروین نیک آیین و زرین آقابابایی هنوز تا اعلام این خبر به دادگاه احضار نشده اند و ۵ شهروند باقی مانده بنا به گفته مقامات قضایی تا اعلام حکم دادگاه با قرار وثیقه آزاد هستند.

Related posts