بازداشت سه شهروند بهایی در کرمانشاه

بازداشت سه شهروند بهایی در کرمانشاه

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی سه شهرومد بهایی ساکن کرمانشاه توسط مقامات امنیتی بازداشت شدند.

بنا به گزارش های رسیده نیروهای امنیتی ایران در شهر کرماشان سە شهروند زن را بە اتهام فعالیت مذهبی و پیروی از آیین بهایی بازداشت کردەاند.

هویت این سە شهروند بازداشت شدە  فرزانە امینی، نغمە شادابی و سهیلا شادابی اعلام کردە شده است.

تاکنون سرنوشت این سە شهروند بازداشت شدە نامشخص بودە و محل نگهداری آنها نیز نامعلوم می باشد.

قابل ذکر است:فروزان امینی روز چهارشنبە (٢٦ مهرماه / ١٨ اکتبر)، همراه با ٨ شهر شهروند دیگر پیرو آیین بهایی را بازداشت و پس از ١٨ روز با تودیع وثیقە آزد شدە بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.