افسانه اسدنژاد شهروند بهایی ساکن تبریز محروم از تحصیل شد

htshk

افسانه اسدنژاد شهروند بهایی ساکن تبریز محروم از تحصیل شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:افسانه اسدنژاد شهروند بهایی ساکن تبریز به دلایل اعتقادی,  محروم از تحصیل شد.

این شهروند ۱۸ ساله بهایی ساکن تبریز همانند دیگر جوانان بهایی پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش با نقض پرونده مواجه و محروم از تحصیل شده است.

Related posts