اعمال فشار بر شهروندان بهایی در سنندج

443

به گزارش کمپین نه به آزار وز ندان هموطنان بهایی به نقل از ماف نیوز:دو شهروند بهایی که به اتهام تبلیغ آئین بهایی پیشتر مورد بازجویی قرار گرفته بودند، برای اخذ تعهد کتبی تحت فشار قرار دارند.

دو شهروند بهایی ساکن سنندج به نامهای “آذرخش منصوری” و “مجید عبدالمطلبی” که در تاریخ ۱۲ فروردین ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی شهرستان مذکور دستگیر و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته بودند، باری دیگر برای امضای تعهدی کتبی مبنی بر عدم انجام فعالیتهای تبلیغی و مذهبی بشدت تحت فشار قرار داردند.

یک منبع نزدیک به این دو شهروند بهایی در سنندج گفت: ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات به این دو شهروند کُرد اعلام داشته است در صورتی که با آنها برای شناسایی افراد پیرو آیین بهایی همکاری کنند، می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

همچنین در روزهای اخیر نیز بر روی دیوار خانه‌های این دو شهروند پیروی آیین بهایی، شعارهایی علیه این آیین نوشته شده است.

این دو شهروند بهایی پیشتر در مراسم دعای دسته‌جمعی بهاییان در خانه‌ای در این شهرستان دستگیر شده بودند.

بهاییت در ایران از جمله‌ی آیینهایی است که در خفا و ممنوعیت قرار داشته و پیروان آن روبروی احکام زندان و تبعید هستند.

Related posts