اعتراضم را به مهر ویلا می کشانم!

4433

اعتراضم را به مهر ویلا می کشانم!

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:عارف کودک ده ساله بهایی ساکن کرج که چندی پیش به دلایل اعتقادی اخراج شده بود در مراجع مجدد و گفتگو با مسئول این دبستان با مقاومت عدم ثبت نام مواجه گردیدند.

محمد نوریزاد دراین باره نوشته است”

“عارف” کوچولو ده ساله است. پدرش او را در دبستان “گهواره دانش” مهر ویلای کرج ثبت نام کرده و شهریه اش را نیز پرداخته و عارف کوچولو یکی دو روز هم سرکلاس رفته. اما سرکار خانم اسکندری مدیر دبستان به بهانه ی بهایی بودنِ وی، او را به سر کلاس راه نمی دهد و پاهایش را در یک کفش کرده که: مدرسه یا جای من است یا جای این کودک بهایی. و اصرار دارد به این که: این کودک باید از مدرسه اخراج شود. اعلام می کنم اگر تا دوشنبه این کودک را به سر کلاس راه ندهند، یا به تنهایی یا با دوستانم جلوی این مدرسه به اعتراض خواهم ایستاد. از تمام مهر ویلایی های انسان و انسان دوستانِ هرکجا تقاضا دارم تا جایی که مقدورشان است مرا در این حرکت انسانی یاوری کنند. ما باید یک بار برای همیشه به بعضی ها نشان بدهیم که: احمق ها حق زندگی دارند اما حق خراب کردن زندگی دیگران را ندارند.

محمد نوری زاد
دهم مهر نود و چهار – تهران

 

Related posts