اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان

اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان
اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان
اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان

اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشجوی بهایی دیگری هم اخراج شد و برگی دیگر در تاریخ ایران ورق خورد حال :

قلم مانده است که چه باید بنویسد ؛ چگونه از ظلم را بیان کند ؟ در قالب چه کلماتی می توانیم این رفتار غیر انسانی را تشریح و تحلیل کنیم و از حقیقت درونی افراد شبه انسانی که چنین فرمان هایی را صادر می کنند چه باید نوشت ؟

مردم شریف ایران دیگر خود از نزدیک شاهد انواع بلایا و رزایا بوده اند ؛ خانواده ای را پیدا نمی کنید که یکی از بستگان دور یا نزدیک ایشان تجربه اخراج یا زندان یا انواع فشارها را در درون خانواده احساس نکرده باشند .

شاید زمانی باید بسیار زیاد برای مردم سخن می گفتیم و تشریح می کردیم که ما بهایی هستیم و به دلیل اعتقادات دینی از ادامه تحصیل منع می شویم ؛ اما امروز زمانی که همسایه یک بهایی خبر قبولی دانشجوی بهایی را می شنود بسیار نذر و نیاز می کند که انشاءالله چشم حسودان کور شود تا بتواند ادامه تحصیل دهد و زمان اخراج از تحصیل هم همگی دوستان و بستگان و همکاران و همسایگان نیازی به شرح دلیل ندارند ؛ چرا که می دانند بهاییان انکار و تقیه نمی کنند و برای احترام به مقدسات دینی و رضای الهی حاضر می شوند از ادامه تحصیلات عالیه دست بکشند .

مسئولین دانشگاه اکثرا شرمنده و حجل هستند و دستشان هم به جایی نمی رسد که فرمان از گروه های فشار و دین ستیز صادر می شود تا اثبات کنند زمان رسالت دین دیگری رسیده است .

تا به امروز پیگیری های جامعه جهانی هم به جایی نرسیده است چرا که مسئولین بلند مرتبه نظام برای بازی سیاست بیشتر ارزش قائل هستند تا رضای الهی و برای همین خاطر چشم در چشم رسانه ها از آزادی کامل تحصیلات بهاییان سخن می گویند و شرم هم نمی کنند که چه راحت دورغ می گویند .

تاریخ شاهد است که فرمان خدا و دین خدا و کتاب خدا در علم آموزی است و هر کس مانع تحصیل و علم آموزی شود حقیقتا پشت به خدا و دین خدا و کتاب خدا و رسول خدا کرده است .

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.