اخراج یک شهروند بهایی از دانشگاه کاشان به دلیل اعتقادی

3333

اخراج یک شهروند بهایی از دانشگاه کاشان به دلیل اعتقادی

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:سارا شکیب دانشجوی رشته آمار و کاربردها در دانشگاه سراسری کاشان پس از آنچه از سوی مقامات دانشگاه به عنوان اعتقاد به آیین بهایی عنوان شد از دانشگاه اخراج شد.

این شهروند بهایی در این رابطه به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی می گوید:ابتدا مسئول رفاه داشجویی گفتند نهاد رهبری متوجه شده است که شما بهایی هستید و برای اینکه ریاست دانشگاه نفهمد و برای اینکه از حق تحصیلت محروم نشوید از خوابگاه بیا بیرون،و از آنجایی که ساکن اصفهان هم هستید به دانشگاه اصفهان درخواست انتقالی بدهید،این مقام مسئول در ادامه می گوید که بچه های خوابگاه رفته اند به نهاد رهبری موضوع بهایی بودن شما را گزارش داده اند.

سارا شکیب در ادامه می افزاید وقتی جریان رو به بچه های خوابگاه گفتم آنها گفتند اگه ما یک نامه بنویسیم وهمه امضا کنیم که همچین چیزی نبوده درست میشه؟من به دوستان گفتم این موضوع بهانه ای بیش نیست.

از خوابگاه بیرون آمدم و درخواست انتقالی دادم،مدیر آموزش دانشگاه که برگه انتقالیم را باید امضا می کرد از این مسئله بسیار اظهار تعجب کردند…

پس ازچند هفته حراست دانشگاه مرا خواست و به من گفت که بنویسم بهایی هستم و امضا کنم،گفتم دلیلی نداره من اینجا هستم برای تحصیلم،گفتند که اگر واقعا اعتقاد داری بنویس ،من ک مسلمان هستم مینویسم و ترسی هم ندارم حالا تو نمیخواهی اعتقادت را بنویسی و…

نوشتم،رئیس حراست دانشگاه آمد و مصوبه ی شورای انقلاب را گفت که بهائیان حق تحصیل ندارند من هم گفتم که  در فرم ثبت نام چیزی در این مورد مطلبی ذکر نشده است .رئیس حراست گفت به هر حال شما اخراج شدید.

بعد هم حراست کارتم رو گرفت و بعد از چند روز هم پرتال دانشجوییم رو بستن بعد هم حراست گفت دیگه نیام دانشگاه وگرنه 110خبر می کنیم.

در آخر من برای پس دادن کتاب هایم به  دانشگاه کاشان برگشتم و دانشگاه هم بهم انتقالی رو که کامل شده بود برام فرستاد و من به دانشگاه اصفهان هم رفتم و حراست دانشگاه اصفهان هم تاکید بر نداشتن حق تحصیل من به دلیل اعتقادی داشت.

Related posts