اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

دیگر خبر اخراج بهاییان برای مردم ایران و رسانه های جهان عادی شده است ؛ اما آنچه عادی نشده و نمی شود دلیل این اخراج هاست که به دلیل بهایی بوده در طول 37 سال هزاران نفر اخراج شده اند

در دیانت اسلام لزوم تحصیل و علم آموزی بحدی تصریح شده است که یکی از افتخارات این دیانت مقدس است ولی آنچه لازم به یادآوری است این مطلب مهم است که جامعه بهایی و رسانه های بهایی هرگز تصور نمی کند که رفتار برخی از عوامل حکومت در اخراج بهاییان جنبه دینی داشته باشد بلکه جنبه تعصب درونی و درک غلط و اشتباه از مذهب است

نمی توان رفتار غلط افراد را به حساب اصل دیانت نوشت .

بسیاری از علما و روحانیون روشن ضمیر با این رفتار مخالف هستند .

اکثریت افراد اهل علم و افراد فعال مدنی با این رفتارهای غیر انسانی مخالف هستند .

تک تک این افراد در تاریخ ماندگار خواهند بود هم بهاییان اخراجی و هم اخراج کنندگان ؛ قضاوت در اذهان آیندگان خواهد بود .

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.