اجرای حکم یک سال زندانی تعزیری خانم شیدا تایید شد

Untitled-1

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: اجرای حکم یک سال زندانی تعزیری خانم شیدا تایید که در تاریخ  94.1.26 صادر شده بود روز پنجشنبه 95.4.3 توسط ماموران دولتی شهرستان نور به اجرا در آمد و ایشان را برای گزراندن یک سال محکمیت به زندان زنان بابل منتقل کردند

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.