آهنگ سرباز صفر با صدای عهدی کاری از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی

 

آهنگ سرباز صفر با صدای عهدی کاری از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی متن آهن به شرح زیر است.

عهدی – سربازِ صفر

Rap & Lyrics: Ahdi
Music Production: Sai
Mix & Mastering: Ahdi
رپ و شعر: عهدی
آهنگساز: سای
تنظیم: عهدی
عهدی – سربازِ صفر
من کی ام؟
از ساده ترین حقهای یک شهروند محرومم
تو سرزمینی که براش میگذرم از جونم
تو کنکور هم اول شم دانشگاه راه م نمیدن مظلومم
ولی سربازیمو که باید برم….
اشتباه نگیر خدمت وظیفمه، باعث افتخارمه
پس کی ام؟…. چشم میگم…..
چون حقیقتِ حرفام / نگی کمِ دردام
از چی بگم؟ از ریختنِ اشکام؟ یا باعث و بانیش؟
که نمکی سر زخمام / ریخت
منم امیدوار به فردام / ایستادم
تکون نمی خورم از جام / می جنگم
واسه حقم… با هر نفسم
هدفش اینه که از بین برم
یه سری به صفحه ی کمپین بزن…
نه به آزار و زندانی بهائیها
باید نباشی تا نبینی…
اخبار پشت اخبار
زندانی پشت زندانی
خونه های که رفت بر باد
بازم پلمپ مغازه ها، اجناس / دزدیده
معلومه میزنم فریاد
پس داد میزنم “این حقمه”
قسم به خدای که قسم خورده نگذره
از ظلم احدی… منم عهدمو بستم (پیمان)
خندم، به دروغای کیهان / با اون تیتر هاش
بیداد میباره تو هم زیر بارون شیر باش
هرچقدر عشق ورزیدم و الفت
رو دیوار فحش دیدم و تهمت
میگه من وطن فروشم، میگه نجسم
منم که فقط خدمت میکنم به همجنسم
به هموطنم، هم میهن و میهنم
که براش از جان میگذره این تنم
به قبر هم رحم نمی کنه اینم که
از حقیقت، من، جنازه ام میترسه
پس میگم، هرچقدر بخواد گفتنش جرم باشه
هرچقدر دلم پُر باشه
تاریخم بیست هزار شهید داد….
بیست هزار بی گناه.. که جان دادن به هر حال و حسم
عاشقِ ایرانم، جانم فداشه عشقم
از خاکش جنسم
یکی که هیچ حقی نداره ولی خدمت میکنه….
من سربازِ صفرم…… آره سرباز صفر

Related posts