آزار و اذیت شهروند بهایی  محمد تدریسی در یزد

  بار دیگر یزد و سازمان اطلاعات و امنیت و گروه های فشار دین ستیز و دین هراس به اذیت و آزار جامعه بهایی پرداختند و این بار جناب آقای محمد تدریسی بعد از تفتیش و غارت اموال منزل به اداره اطلاعات منتقل شده است چرا ؟ برای اینکه او شهروند بهایی ایرانی است و … ادامه خواندن آزار و اذیت شهروند بهایی  محمد تدریسی در یزد