آزادی دو شهروند بهایی به قید وثیقه

آزادی دو شهروند بهایی با قید وثیقه
آزادی دو شهروند بهایی با قید وثیقه
آزادی دو شهروند بهایی با قید وثیقه

به گزارش رسیده به کمپین بهایی دیروز شنبه ذوم بهمن ماه 1395 شهروندان بهایی کوروش شریف زاده با وثیقه 300 میلیون تومانی و فواد میثاقیان با وثیقه 120 میلیون تومانی بصورت موقت از زندان قزلحصار ازاد شدند

در هفته های گذشته فشارهای وارده بر جامعه بهایی از جهات مختلف گسترش یافته است از بازداشت در شهرهای مختلف تا پلمپ صدها مغازه و اخراج گروهی دانشجویان از دانشگاه بخش کوچکی از فشارهای وارده بر جامعه بهایی است .

در تمام جهان در کشورهای مختلف مردم با اعتقادات مختلفی زندگی می کنند که اکثریت کشورها که قانون اساسی ایشان و دولت مردان آن کشور به انسانیت و حقوق بشر اعتقادی داشته باشند وظیفه خود می دانند که زندگی عادی و یومیه را برای همه مردم به تساوی فراهم کنند ؛ اما متاسفانه در کشور مقدس ایران حتی حقوق بشر اسلامی هم اجرا نمی شود افرای بازداشت می شوند که اتهام و جرمی را مرتکب نشده اند و مدرک و سند و شواهد و قرائنی بر مجرم بودن یا متهم بودن ایشان وجود ندارد و سازمان های اطلاعاتی که در همه جای دنیا برای حفاظت از مردم کار می کنند نه برای مردم آزاری در ایران هم به عنوان شاکی هم بازجو و هم قاضی به بهاییان حمله کرده اند تا بتوانند بهاییان را از اعتقادات خود منصرف کنند؛ بطور مثال اتهام وارده بر فرد بهایی جاسوسی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروههای مخالف نظام است اما اگر همین فرد متهم به این اتهامات از دیانت بهایی به اسلام تغییر دین بدهد بلافاصله ازاد میشود ؛ یعنی جرم و اتهام فقط صرف اعتقاد و دیدگاه او می باشد

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.