آزادی خوب است اما چرا به قید وثیقه ؟

آزادی

آزادی خوب است اما چرا به قید وثیقه ؟
بهاییان بسیاری در سالیان اخیر بازداشت شده اند و بعد از مدتی برای آزادی این بی گناهان میلیاردها تومان وثیقه در حال حاضر بازداشت شده است و در حقیقت از یک سو این بازداشت ها مهندسی شده هستند و حتی این آزادی هم با توجه به این مبالغ سنگین وثیقه مهندسی شده است
امروز نوزدهم مهر به گزارش رسیده به کمپین بهایی پنج تن از شهروندان بهایی بازداشت شده در شیراز به قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند.
آقای فرزاد دلارام و همسرش روحیه نریمان ، سروش ایقانی و فرزاد شادمان و همسرش خانم مژگان غلامپور از جمله افرادی بودند که از زندان عادل آباد آزاد گشتند
اما چرا بازداشت شده بودند ؟ چه اتهامی به ایشان زده شده است و شاکی پرونده چه سازمانی است ؟
وقتی شاکی اداره اطلاعات باشد آیا منطقی است بازجو هم اداره اطلاعات باشد ؟

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.